شرکت مهندسی ایمن آب زیست
طراح و مجری سیستم های تصفیه آب و تصفیه فاضلاب
02632719530

انتقال فاضلاب و یا دفع فاضلاب در روش سنتی یا روش متداول روشی است که به طور ثقلی آب مصرف شده را بطور صحیحی جمع آوری و به تصفیه خانه منتقل می کند. بر اساس تحقیقاتی که در دهه 1960 و 1970 بر روی وضعیت جمع آوری فاضلاب در جوامع کوچک انجام دادند به این نتیجه رسیدند که هزینه های سیستم ثقلی و یا متداول 4 برابر هزینه های تصفیه و دفع فاضلاب می باشد. از این رو جهت اجتناب از این مسائل سیستم جدید را پیشنهاد داده اند.

روش های جایگزین:

1 روش سپتیک تانک ثقلی:

در این روش یک پیش تصفیه بر روی فاضلاب صورت می گیرد و مشکلی برای تامین سرعت خود شستشویی وجود ندارد چون مواد جامد معلق درشت در سپتیک تانک مانده و اختلالی در تامین سرعت خود شستشویی ایجاد نمی کنند. در سپتیک تانک لازم نیست که قطر لوله 200 و یا بالاتر انتخاب گردد.mm

این روش برای جوامع کوچک کاربرد دارند و چون قطر ها کوچک هستند می توان از لوله های پلاستیکی استفاده کرد زیرا خوردگی این نوع لوله ها کمتر است و مشکل نشتاب ندارد.

فاضلاب بدونه هیچ پیش تصفیه ای وارد شبکه جمع آوری شده و به صورت ثقلی سمت تصفیه خانه حرکت می کند.

حداقل قطر لازم 150 تا 200 میلیمتر است. جهت جلوگیری از رسوب جامدات معلق حد اقل قطر 6 متر بر ثانیه حفظ باید گردد. جهت تمیز کردن آنها وجود منهول الزامیست. بدلیل آب بند نبودن کامل شبکه جمع آوری سنتی یکی از مشکلات اصلی نشتاب به داخل یا نشتاب به خارج است. در این روش قطر شبکه کم است ( حدود 25 تا 50 میلیمتر) و لوله های پلاستیکی مورد استفاده قرار می گیرند.

لوله های خروجی از منازل در ابتدا وارد سپتیک تانک می گردند. بدلیل اینکه در این حالت مواد جامد قابل ته نشینی وجود ندارد. سیستم با قطر کم و شیب کمتر قادربه انتقال فاضلاب خواهد بود. این سیستم به دلیل اینکه کاملا آب بند میباشد امکان نشتاب به داخل و یا خارج وجود ندارد.

این سیستم برای اولین بار در سال 1061 در استرالیا و سپس در سال 1977 در امریکا مورد استفاده قرار گرفت. عمق کار گذاری لوله ها در این سیستم حدود 9 متر می باشد.

2 روش سپتیک تانک با پمپ:

این روش شامل شبکه تحت فشار می باشد. در این روش سپتیک تانک مجهز به صافی پمپ با فشار بالاست. فاضلاب خروجی توسط لوله هایی با قطر کم که تحت فشار می باشد .

قطر لوله های تخلیه در این سیستم 25 تا 35 میلیمتر است. قطر لوله های اصلی حداقل 50 میلیمتر می باشد. در این سیستم شبکه در عمق بسیار کم گذارده می شود و لوله ها دارای انعطاف مناسب هستند. به همین دلیل نیاز به شیب دهی نیست. تنها ایراد مربوطه زمانیست که سطح آب زیر زمینی بالاست و منطقه سنگلاخی است. این سیستم اولین بار در سال 1968 و در امریکا بکار برده شد.

3 روش سپتیک تانک با پمپ قوی:          

این سیستم شبیه سیستم دوم است ولی بجای استفاده از پمپ ساده از پمپی قوی تر استفاده می شود.

در این سیستم برای شبکه جمع آوری از سپتیک تانک استفاده نمی شود و بجای آن از یک پمپ خرد کننده برای خرد کردن جامدات استفاده می شود. بنا بر این می توان از شبکه هایی با قطر کوچک استفاده کرد. اما در این روش به دلیل عدم استفاده از پیش تصفیه مقدار جامدات معلق چربی و روغن بیشتر خواهد بود.

4 روش خلا:

در این سیستم از شبکه ای استفاده می گردد که تحت فشار منفی و خلا قرار دارد. در این روش جایگزین نیز مانند حالت های قبلی قطر لوله ها کم. عمق کار گذاری شبکه نیز کم و شتاب نیز وجود ندارد.

روش های جای گزین مورد بحث عموما برای جوامع کوچک و غیر متمرکز استفاده می شود.

تصفیه فاضلاب روشی نیکو  در بازگشت اب به منابع اولیه

طراحی و اجرای شبکه های آب و خطوط انتقال آب

دفتر کرج: چهارراه طالقانی- طالقانی جنوبی جنب سینما سپنتا پلاک 5 طبقه دوم .

تلفن: 32719530 (026)       همراه: 09124637566       کدپستی: 3133946114       فکس: 32776169(026)