شرکت مهندسی ایمن آب زیست
طراح و مجری سیستم های تصفیه آب و تصفیه فاضلاب
02632719530

 

پروژه های انجام شده توسط شرکت آب زیست )تصفیه خانه)

شماره

نام پروژه

جزئیات طرح

کارفرما

1

طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی- بیمارستانی بیمارستان قلب کابل-افغانستان

(پکیج تصفیه فاضلاب)

ظرفیت: 50مترمکعب در شبانه روز
نوع فرآیند: لجن فعال با هوادهی گسترده EAAS 
BOD ورودی: 780 Mg/litr
BOD خروجی: 50 Mg/litr
سازه: پکیج فلزی

کارفرما:هلال احمر افغانستان-کابل

2

راه اندازی و اجرای تصفیه خانه فاضلاب اداره بهره برداری سد و نیروگاه امیر کبیر

ظرفیت: 30مترمکعب در شبانه روز
نوع فرآیند: لجن فعال با هوادهی گسترده EAAS 
BOD ورودی: 440 Mg/litr
BOD خروجی: 40 Mg/litr
سازه: پکیج فلزی

کارفرما: آب منطقه ای تهران-اداره سد و نیروگاه امیر کبیر کرج

3

طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی و انسانی  آرامستان بهشت سکینه کرج

ظرفیت : 100 متر مکعب در شبانه روز

نوع فرآیند: لجن فعال با هوادهی گسترده EAAS 
BOD ورودی: 1450 Mg/litr
BOD خروجی: 20 Mg/litr
سازه: پکیج فلزی

کارفرما: شهرداری کرج

4

پروژه بررسی ارزش کیفی لجن تصفیه خانه های استان تهران

پروژه تحقیقاتی (ارزش سوختی لجن بر پایه پروپان)

کارفرما : اداره آب و فاضلاب کل استان تهران

5

طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی- انسانی سایت منطقه اقتصادی خلیج فارس بندر عباس

ظرفیت: 70مترمکعب در شبانه روز
نوع فرآیند: لجن فعال با هوادهی گسترده EAAS 
BOD ورودی: 460 Mg/litr
BOD خروجی: 60 Mg/litr
سازه: پکیج فلزی

شرکت منطقه اقتصادی خلیج فارس-بندر عباس

6

طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی – انسانی موسسه حرا وابسته به قرار گاه خاتم الانبیا

ظرفیت: 15 مترمکعب در شبانه روز
نوع فرآیند: لجن فعال با هوادهی گسترده EAAS 
BOD ورودی: 420 Mg/litr
BOD خروجی: 48 Mg/litr
سازه: پکیج فلزی

قرار گاه خاتم الانبیا

7

طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی- انسانی کارخانه ایران کاوه سایپا

ظرفیت: 70مترمکعب در شبانه روز
نوع فرآیند: لجن فعال با هوادهی ثابت IFAS 
BOD ورودی: 480 Mg/litr
BOD خروجی: 40 Mg/litr
سازه: پکیج فلزی

کارخانه ایران کاوه سایپا-البرز

8

احداث تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی- انسانی شرکت ( s.t.a) چین. پروژه احداث بزرگراه تهران شمال تونل تالون روستای لانیز

ظرفیت  15 مترمکعب در شبانه روز
نوع فرآیند: لجن فعال با هوادهی گسترده EAAS 
BOD ورودی:540 Mg/litr
BOD خروجی:40 Mg/litr
سازه: پکیج فلزی

شرکت (s.t.a) چین

9

طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی- انسانی شرکت جنرال مکانیک- تونل البرز

ظرفیت: 10مترمکعب در شبانه روز
نوع فرآیند: لجن فعال با هوادهی گسترده EAAS 
BOD ورودی: 460 Mg/litr
BOD خروجی: 33Mg/litr
سازه: پکیج فلزی

شرکت جنرال مکانیک

10

طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی- انسانی کارخانه مراد یاران بم

ظرفیت:  7 مترمکعب در شبانه روز
نوع فرآیند: هوادهی سطحی
BOD ورودی: 440 Mg/litr
BOD خروجی: 50 Mg/litr
سازه: پکیج فایبر گلاس

کارخانه مراد یاران

11

طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی- انسانی کارخانه آرین شیمی – واقع در خزر شهر ساری

ظرفیت:   7مترمکعب در شبانه روز
نوع فرآیند: هوادهی سطحی
BOD ورودی :440 Mg/litr
BOD خروجی:40 0Mg/litr
سازه: پکیج فایبر گلاس

کارخانه آرین شیمی

12

طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی- انسانی شرکت فاطر کرمانشاه

ظرفیت:  7 مترمکعب در شبانه روز
نوع فرآیند: هوادهی سطحی
BOD ورودی: 430 Mg/litr
BOD خروجی: 46 Mg/litr
سازه: پکیج فایبر گلاس

شرکت فاطر کرمانشاه

13

طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی – انسانی شرکت ایران ایو فومن

ظرفیت:   21مترمکعب در شبانه روز
نوع فرآیند: هوادهی سطحی
COD ورودی: 610 Mg/litr
COD خروجی: 50 Mg/litr
سازه: پکیج فایبر گلاس

شرکت ایران ایو

14

طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی- انسانی خط 7 مترو تهران

ظرفیت:  1500 لیتر در شبانه روز
نوع فرآیند: هوادهی سطحی
COD ورودی: 550 Mg/litr
COD خروجی:40 Mg/litr
سازه: پکیج فایبر گلاس

موسسه حرا خاتم الانبیا

15

طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی- انسانی شرکت مسینان گستر کرمان

ظرفیت: 7 مترمکعب در شبانه روز
نوع فرآیند: هوا دهی سطحی
BOD ورودی: 620 Mg/litr
BOD خروجی:60 Mg/litr
سازه: پکیج فلزی

شرکت مسینان گستر کرمان

16

طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی- انسانی شرکت عمران بتن سینا

ظرفیت:    1500 لیتر در شبانه روز 
نوع فرآیندهوادهی سطحی

BOD ورودی: 550 Mg/litr
BOD خروجی: 40 Mg/litr
سازه: پکیج فلزی

شرکت عمران بتن سینا

17

طراحی و اجرای پکیج پیش تصفیه فاضلاب شرکت اژه فام

ظرفیت:   2000 لیتردر شبانه روز 
نوع فرآیند: تصفیه بی هوازی
BOD ورودی: 440 Mg/litr
BOD خروجی: 30 Mg/litr
سازه: پکیج فلزی

شرکت اژه فام

18

طراحی و اجرای دستگاه سختی گیر استنلس استیل شرکت سویا سان

ظرفیت:    150 مترمکعب در شبانه روز 

BOD ورودی: 640 Mg/litr
BOD خروجی: 30 Mg/litr
سازه: پکیج فلزی

شرکت سویا سان

19

اجرای سپتیک تانک تصفیه فاضلاب – کارخانه خمیر سلولز دماوند- واقع در شهرک صنعتی علی دره فیروز کوه

ظرفیت: 12000 لیتر در شبانه روز
نوع فرآیند: تصفیه بی هوازی
BOD ورودی: 480 Mg/litr
BOD خروجی: 120Mg/litr
سازه: سپتیک بتنی

کارخانه خمیر سلولز دماوند

20

تصفیه آب آشامیدنی به روش اسمز معکوس- شرکت شیمی ساختمان – شهرک صنعتی سیمین دشت

ظرفیت:  10000 لیتر در شبانه روز
نوع فرآیند: اسمز معکوس (RO)

سازه: فلزی

شرکت شیمی ساختمان

21

طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی- انسانی کارخانه روف تراس

(پکیج تصفیه فاضلاب)

ظرفیت: 40 مترمکعب در شبانه روز
نوع فرآیند: لجن فعال با هوادهی گسترده(EAAS)
BOD ورودی: 380 Mg/litr
BOD خروجی: 60 Mg/litr
سازه: پکیج فلزی

کارفرما:شرکت سازه ساز فلزی روف تراس - کهریزک

22

تصفیه آب آشامیدنی به روش اسمز معکوس - شرکت پایا پلاست ایرانیان- اشتهارد

ظرفیت: 4000 لیتر در شبانه روز
نوع فرآیند: اسمز معکوس RO))

 

شرکت پایا پلاست ایرانیان و...

23 طراحی و احداث تصفیه خانه بهداشتی انسانی- کارخانه ماشین سازی یاقوت تبریز

ظرفیت :30 متر مکعب

سازه : فلزی

نوع فرآیند : هوادهی ممتد

توسعه و سرمایه گذاری دریک- کارخانه ماشین سازی یاقوت تبریز
24

طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب صنعتی- کارخانه جوجه کشی رامجوجه لاهیجان

ظرفیت :10000 لیتر

سازه : فلزی

نوع فرآیند : بیهوازی -هوادهی ممتد 

کارخانه جوجه کشی رامجوجه لاهیجان

                                                                                                                                                               و پروژه های دیگر...

سوابق کاری

 

دفتر کرج: چهارراه طالقانی- طالقانی جنوبی جنب سینما سپنتا پلاک 5 طبقه دوم .

تلفن: 32719530 (026)       همراه: 09124637566       کدپستی: 3133946114       فکس: 32776169(026)