شرکت مهندسی ایمن آب زیست
طراح و مجری سیستم های تصفیه آب و تصفیه فاضلاب
02632719530

در تصفیه انواع فاضلاب ها به خصوص فاضلابهای بهداشتی از سپتیک تانک بصورت گسترده ای استفاده می شود. سپتیک تانک یک واحد پیش تصفیه است که باعث کاهش بار آلودگی فاضلاب به میزان 30-25 درصد می شود. فرآیندهای فیزیکی و بیولوژیکی اصلی ترین پروسسهایی هستند که در سپتیک تانک باعث تصفیه فاضلاب می شوند. این پروسس ها عمدتا شامل ته نشینی، شناورسازی و فرآیندهای بی هوازی بیولوژیکی بوده که هرکدام بخشی از بار آلودگی را کاهش می دهند.

چنانکه در شکل بالا مشاهده می شود هر سپتیک تانک از اجزای مختلفی تشکیل شده است. اجزای مهم هر سپتیک تانک عبارتند از:

1- سیستم ورودی فاضلاب: شامل لوله و بافل (میانگیر) ورودی است.
2- مخزن اولیه سپتیک تانک: که بیشترین حجم سپتیک تانک را به خود اختصاص داده و معمولا 70-60 درصد حجم کل سپتیک تانک مربوط به این بخش است.
3- دیواره جداکننده: که باعث جلوگیری از ورود لجن و چربی و روغنهای شناورشده به مخزن زلال سازی می شود.
4- مخزن زلال سازی(شفاف): این مخزن تقریبا 30 درصد حجم کل سپتیک تانک را شامل شده و در آن فاضلاب عاری از مواد قابل ته نشینی و شناوری تجمع می یابد.
5- خروج بیو گاز (تهویه): از طریق این مجرا گازهای تولید شده ناشی از فرآیندهای بیهوازی تصفیه فاضلاب که عمدتا متان است از سپتیک تانک خارج می گردد.
6- سیستم خروجی فاضلاب: شامل بافل و لوله خروجی سپتیک تانک می باشد.

شرکت آب زیست - طراح و مجری سیستمهای تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلابسپتیک تصفیه فاضلاب

شرکت مهندسی آب زیست با توجه به نیازهای موجود سپتیک تانک های پلی اتیلنی را در ظرفیتهای مختلف طراحی و عرضه نموده است. مهمترین مزایای سپتیک تانکهای پلی اتیلنی شامل موارد زیر است.

1- مقاومت بسیار بالای سپتیک تانکهای پلی اتیلنی در مقابل خوردگی، پوسیدگی و شرایط محیطی فاضلاب
2- آب بندی کامل سپتیک تانک و جلوگیری کامل از نشتی فاضلاب به بیرون سپتیک تانک
3- دیواره بسیار مقاوم در برابر فشارها و بارهای جانبی وارده به علت ضخامت بالا و نوع پروفیل مقطع
4- سرعت بسیار بالا در ساخت و نصب و راه اندازی
5-امکان مدفون کردن سپتیک تانک بدون نیاز به هیچ نوع سازه دیگر
6- وزن سبک و سهولت در حمل و نصب
7- امکان جابجایی سپتیک تانک پس از نصب حتی چند سال پس از استفاده اولیه
8- سهولت بهره برداری و دسترسی به سپتیک تانک به جهت دارا بودن حداقل دو دریچه تخلیه لجن و بازدید
9- عدم نیاز به انجام عملیات ساختمانی در محل جهت ساخت و نصب سپتیک تانک
در جدول زیر مشخصات فنی و ابعادی این سپتیک تانکها آمده است.

ردیف مدل جنس ظرفیت شکل قطر طول قطر لوله
ورودی خروجی
m3 mm m mm mm
1 SP 02 PE 100 2 استوانه افقی 1200 1.80 110 110
2 SP 03 PE 100 3 استوانه افقی 1200 2.65 110 110
3 SP 04 PE 100 4 استوانه افقی 1200 3.55 110 110
4 SP 05 PE 100 5 استوانه افقی 1200 3.30 110 110
5 SP 08 PE 100 8 استوانه افقی 1400 5.20 110 110
6 SP 10 PE 100 10 استوانه افقی 1600 5.00 110 110
7 SP 12 PE 100 12 استوانه افقی 1600 6.00 110 110
8 SP 15 PE 100 15 استوانه افقی 1800 5.90 160 160
9 SP 18 PE 100 18 استوانه افقی 2000 5.80 160 160
10 SP 20 PE 100 20 استوانه افقی 2000 6.40 160 160
11 SP 25 PE 100 25 استوانه افقی 2500 5.10 160 160
12 SP 30 PE 100 30 استوانه افقی 2500 6.10 160 160
13 SP 35 PE 100 35 استوانه افقی 2500 7.10 160 160
14 SP 40 PE 100 40 استوانه افقی 2500 8.10 160 160
15 SP 50 PE 100 50 استوانه افقی 2500 10.10 160 160
16 SP 60 PE 100 60 استوانه افقی 2500 12.20 200 200
17 SP 70 PE 100 70 استوانه افقی 3000 9.90 200 200
18 SP 80 PE 100 80 استوانه افقی 3000 11.30 200 200

19

SP 85 PE 100 85 استوانه افقی 3000 12.00 200 200

(سپتیک تانک حداکثر 50 تا 60 درصد تصفیه فاضلاب را انجام میدهد درحالیکه پکیج تصفیه فاضلاب حداکثر 98 درصد راندمان حذف و تصفیه دران صورت می گیرد)

سپتیک تانک

دفتر کرج: چهارراه طالقانی- طالقانی جنوبی جنب سینما سپنتا پلاک 5 طبقه دوم .

تلفن: 32719530 (026)       همراه: 09124637566       کدپستی: 3133946114       فکس: 32776169(026)