شرکت مهندسی ایمن آب زیست
طراح و مجری سیستم های تصفیه آب و تصفیه فاضلاب
02632719530

در انتخاب فرآیند مناسب تصفیه فاضلاب به مجموعه ای از پارامترهای فنی، اقتصادی و زیست محیطی حاوی موارد زیر می بایست توجه نمود:
-حفاظت بهداشت عمومی جامعه
-نیروی انسانی متخصص
-به حداقل رساندن هزینه های راهبری شامل مصرف انرژی، هزینه نگهداری و خرید قطعات یدکی.
-حداکثر استفاده از منابع محلی (کارگر،‌لوازم و تجهیزات)
-نوع استفاده از پساب

اگر چه روش های تصفیه طبیعی همچون برکه های تثبیت جزو روش های ارزان بهای تصفیه فاضلاب می باشند ولی در عین حال در بسیاری از مناطق به دلیل در دسترس نبودن زمین کافی و ارزان قیمت شرایط برای احداث برکه ها فراهم نمی باشد. در مجموع در بررسی گزینه های مختلف تصفیه فاضلاب و انتخاب پروسس نهایی پارامترهای زیر را می بایست مد نظر قرار داد:
1-میزان موفقیت سیستم های لجن فعال در کشورهای در حال توسعه ضعیف گزارش شده است.
2-در فرآیندهای متداول تصفیه فاضلاب از جمله فرآیند لجن فعال مقدار زیادی لجن تولید می شود که آبگیری و دفع آن مشکل است.
3-پساب خروجی از برکه های تثبیت از نظر کیفیت میکروبی مطمئن بوده و نیاز به گندزدایی با کلر ندارد.
4-قابلیت توسعه و انعطاف پذیری سیستم های برکه ای در آینده زیاد است.
5-حداقل نیاز به تجهیزات مکانیکی و الکتریکی.
6-حداقل نیاز به ارزبری

(تصفیه فاضلاب بهترین روش در بازگشت آب به منابع اولیه-در مصرف اب هوشمند باشیم)(پکیج تصفیه فاضلاب قادر است اب با قابلیت کشاورزی تولید کند)

ملاحظات کلی در انتخاب فرایند تصفیه فاضلاب

مطالب دیگر تصفیه فاضلاب
پالایش آب و تصفیه فاضلابلزوم تصفیه فاضلابپکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی انسانیتصفیه فاضلاب های صنعتیروش های تصفیه فاضلاب های صنعتی

دفتر کرج: چهارراه طالقانی- طالقانی جنوبی جنب سینما سپنتا پلاک 5 طبقه دوم .

تلفن: 32719530 (026)       همراه: 09124637566       کدپستی: 3133946114       فکس: 32776169(026)