شرکت مهندسی ایمن آب زیست
طراح و مجری سیستم های تصفیه آب و تصفیه فاضلاب
02632719530

بنا به مفادزیر فاضلاب باید قبل از دفع و یا استفاده مجدد به میزان کافی تصفیه گردد:
الف- حفاظت از آبهای پذیرنده در برابر آلودگی های مدفوعی، بدلیل استفاده از این آبها به عنوان منابع آب خام خوردنی در اجتماعات پائین دست یا آب های ساحلی و آب های مورد استفاده در تولید سخت پوستان.
ب- حفاظت آب های پذیرنده در مقابل کاهش اکسیژن و تخریب اکولوژیکی.
ج- تولید پساب تصفیه شده مطمئن از لحاظ میکروبیولوژیکی بنظور استفاده در کشاورزی و پرورش آبزیان (برای مثال، آبیاری غلات و غنی سازی استخرهای پرورش ماهی).

با گسترش روز افزون سیستم های فاضلاب رو (شامل فاضلابروهای کم عمق (Otis &Mara,1985) که جهت اجتماعات با مقدار کم فاضلاب مناسب می باشند) در ایران نیاز به روش های مناسب و مقتضی تصفیه فاضلاب گسترش یافته است. چنین سیستم هایی مستلزم قیمت کم، راحتی بهره برداری و نگهداری و کارائی بالائی در حذف مواد آلی BOD و از بین بردن دامنه زیادی از علت های بیماری زای موجود در فاضلاب می باشند(تصفیه فاضلاب بهترین روش در بازگشت اب به منابع اولیه کشاورزی است)

 

لزوم تصفیه فاضلاب

مطالب دیگر تصفیه فاضلاب
پالایش آب و تصفیه فاضلابملاحظات کلی در انتخاب فرآیند تصفیه فاضلابپکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی انسانیتصفیه فاضلاب های صنعتیروش های تصفیه فاضلاب های صنعتی

دفتر کرج: چهارراه طالقانی- طالقانی جنوبی جنب سینما سپنتا پلاک 5 طبقه دوم .

تلفن: 32719530 (026)       همراه: 09124637566       کدپستی: 3133946114       فکس: 32776169(026)