شرکت مهندسی ایمن آب زیست
طراح و مجری سیستم های تصفیه آب و تصفیه فاضلاب
02632719530

فاضلاب صنایع

بخش عمده ای از آلاینده های فاضلاب ناشی از فعالیت صنایع مختلف می باشد از جمله مهمترین صنایع آلوده کننده محیط زیست می شود به صنایع غذایی (شامل صنایع لبنی، صنایع فرآورده های گوشتی و ...)، صنایع فولاد، صنایع کاغذ و مقوا، صنایع نساجی، صنایع شیشه سازی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و غیره صنایع اشاره نمود.

1.روش های فیزیکی
به روش هایی که طی آنها از نیروها و ویژگی های فیزیکی مواد برای حذف آنها استفاده می شود، متد های فیزیکی می گویند. آشغالگیری، دانه گیری، ترسیب شیمیایی، فیلتراسیون و ته نشینی نمونه هایی از روشهای فیزیکی تصفیه فاضلاب هستند.
2.روش های شیمیایی:
به روش هایی که در آنها برای حذف آلاینده ها از مواد و واکنش های شیمیایی استفاده می شود، روش های شیمیایی می گویند. اکسیداسیون آهن، انعقاد و لخته سازی، تنظیم pH جزء روش های شیمیایی محسوب می گردند.

3.روش های بیولوژیکی:
به آن دسته از روش هایی که در آنها از فرآیندهای بیولوژیکی برای حذف آلاینده ها استفاده می شود، روش های بیولوژیکی می گویند. روش های بیولوژیکی را به 2دسته کلی تقسیم بندی می نمایند:
الف. روشهای هوازی:
برخی از فرآیندهای بیولوژیکی در حضور اکسیژن محلول صورت می پذیرد که به آنها فرآیندهای هوازی و به روش هایی که از فرآیندهای هوازی در آنها استفاده می شود، روش های بیولوژیکی هوازی گفته می شود. روش لجن فعال، لجن فعال به هوادهی گسترده، RBC، SBR، MBR مثال هایی از روش های بیولوژیکی هوازی می باشند.

ب. روش های بی هوازی:
به فرآیندهایی که در غیاب اکسیژن محلول توسط میکروارگانیسم ها اتفاق می افتد، فرآیندهای بی هوازی می گویند. در روشهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب از این فرآیندها استفاده می شود. روش UASB، FBR،ASBR نمونه هایی از روش های بی هوازی تصفیه فاضلاب هستند. لازم به ذکر است که در سپتیک تانک ها به سبب عدم وجود اکسیژن محلول کافی فرآیند های بی هوازی بیولوژیکی غالب هستند.

روش های بی هوازی

مطالب دیگر تصفیه فاضلاب
پالایش آب و تصفیه فاضلابلزوم تصفیه فاضلابملاحظات کلی در انتخاب فرآیند تصفیه فاضلابپکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی انسانیتصفیه فاضلاب های صنعتی

دفتر کرج: چهارراه طالقانی- طالقانی جنوبی جنب سینما سپنتا پلاک 5 طبقه دوم .

تلفن: 32719530 (026)       همراه: 09124637566       کدپستی: 3133946114       فکس: 32776169(026)