شرکت مهندسی ایمن آب زیست
طراح و مجری سیستم های تصفیه آب و تصفیه فاضلاب
02632719530

بالا رفتن سطح آب دریاها و آب شدن یخهای قطبی، وقایع آب و هوایی شدید،  خشکسالی و سیل و سایر آثار تغییر آب و هوا عناصر پایه ای زندگی مردم سراسر جهان را تهدید می کند، برای سلامت و محیط زیست زیان بار است و محدود کننده دسترسی انسان به آب، غذا و زمین می باشد. شواهد امروز نشان می دهد بدترین ضربات ناشی از تغییرات در الگوهای بارندگی، تغییرات شدیدتر آب و هوایی و افزایش سیل و خشکسالی متوجه کشورهای در حال توسعه می باشند که اکثراً در مناطق گرمتر هستند و کشاورزی منبع اصلی درآمد آنهاست. احتمالاً تغییرات الگوهای بارندگی بر کیفیت و کمیت منابع آب اثر می گذارد و ترکیبی از کمبود آب و بهداشت علاوه بر سوءتغذیه ایجاد می نماید.

افزایش آگاهی های زیست محیطی کودکان و افراد جوان با برنامه های مؤثر آگاهسازی در مدارس، خانه ها وجوامع، می تواند یک فرهنگ پیشگیری کننده و توانمند ساز را ایجاد  کند. برای تضمین پاسخ مؤثر، به موقع و قابل اطمینان، باید اقدامات آماده سازی فوری که به طور خاص برای کودکان و زنان جهت گیری شده،  بعمل آورده شوند. تعداد فزاینده ای از بیماریهای کودکان و مشکلات رشد و نموی آنها با آلاینده های آب، هوا، خاک و غذا، ترافیک، صداو تشعشع، جراحات، بیماریهای قابل انتقال از طریق جانوران، مواد شیمیایی، نیز تغییرات آب و هوا، شهر نشینی بی رویه و شرایط اجتماعی ناهنجار در ارتباط است. برای حل معضل تغییرات آب و هوا، یک عملیات وسیع کاشت درختان در سراسر جهان لازم می باشد همچنین استفاده از انرژی های نو و تجدید پذیر مانند انرژی خورشیدی، بادی وغیره.

کلمات کلیدی:

تغییر آب و هوا، خشکسالی، آگاهسازی فرهنگ سازی در مدارس و انرژی های نو

امروزه جوانان از نیاز به حفظ محیط زیست آگاه هستند. وقتی به آنها می گویند فهرستی از نگران کننده ترین موضوعات تهیه کنند، موضوعی که بیشتر از سایر موارد در فهرست خود قرار می دهند تغییر آب و هوا است. آنها حق دارند نگران باشند. در حالیکه هنوز موارد بسیاری وجود دارد که باید درباره تغییر آب و هوا بیاموزیم، توسعه اقتصادی و اجتماعی نمی تواند پایدار باشد مگر اینکه با این موضوع برخورد مصممی داشته باشیم . این موضوع یک ناامنی  است که آسیب پذیر ترین مردم در آسیب پذیر ترین کشور ها با آن روبرو هستند. ارقامی منتشر شده پیشرفت در حفظ بقای کودکان را نشان می دهند که از جمله آن کاهش تعداد سالانه مرگ و میر کودکان زیر 5 سال است . مرگ ومیر جهانی کودکان  از 10 میلیون در سال به 7/9 میلیون در سال رسید که از 13 میلیون سال 1990 خیلی کمتر است .

زندگی میلیونها نفر از جوانان با بهبود خدمات اولیه ای نظیر بهداشت، برنامه های غذایی ، تأمین آب کافی و سیستم تخلیه فاضلاب نجات یافته، که نشان دهنده آن است که پیشرفت برای کودکان امکان پذیر است . اما از دست رفتن زندگی سالانه 7/9 میلیون جوان غیر قابل قبول است و ما نیازمند ادامه و تسریع این پیشرفت هستیم . این وظیفه نباید با تصمیمات کوته بینانه که باعث آسیب دائمی محیط زیست می شود، مورد تهدید و غفلت واقع گردد.

چه خطراتی وجود دارد؟

مطابق گزارش سال 2000 سازمان بهداشت جهانی، برآورد شده است که تغییر آب و هوا مسبب حدوداً 4/2 % بیماری اسهال و استفراغ در سطح جهان و 6%  مالاریا در بعضی کشور های با درآمد متوسط می باشند، یعنی بیماریهایی که بر خردسالان در کشورهای درحال توسعه مؤثرهستند. همینطور که جهان گرم می شود، ممکن است مردم متحمل گرسنگی، کم آبی و طغیانهای ساحلی شوند. بر اثر کاهش بارندگی، محصولات پژمرده می شوند و احشام خواهند مرد، که باعث مواجه شدن با گرسنگی و از بین رفتن ذخایر آب آشامیدنی و بهداشتی می شود که تمامی اینها بیش از همه بر کودکان اثر می گذارند. 

شواهد امروز نشان می دهد بدترین ضربات ناشی از تغییرات در الگوهای بارندگی، تغییرات شدیدتر آب و هوایی و افزایش سیل و خشکسالی متوجه کشورهای در حال توسعه می باشند که اکثراً در مناطق گرمتر هستند و کشاورزی منبع اصلی درآمد آنهاست. احتمالاً تغییرات الگوهای بارندگی بر کیفیت و کمیت منابع آب اثر می گذارد و ترکیبی از کمبود آب و بهداشت علاوه بر سوءتغذیه ایجاد می نماید. به نظر می رسد خطرات فیزیکی مربوط به آب و هوا مانند طوفانهای سهمگین و سیل  منجر به افزایش مرگ و میر و آسیب روحی و جسمی در حال افزایش می باشد. در صورت عدم اقدام، هزینه ها و خطرات ناشی از °C 6-5  افزایش دما- که به احتمال قریب به یقین در قرن آینده به وقوع می پیوندد – برای حال و آینده قابل پیش بینی برابر با فقدان حداقل 5% از تولید ناخالص داخلی سالانه در سطح جهان است. اگر یک محدوده وسیعتری از مخاطرات و اثرات را در نظر بگیریم میزان تخمینی آسیب به  20% تولید ناخالص داخلی و یا بیشتر می رسد.

طبق یک تخمین تصور می شود تا سال 2020 تغییرات آب و هوا تنها برای 75 میلیون نفر از مردم آفریقا  مضیقه آب ایجاد نماید و در سایر نقاط جهان خصوصاً کشور های در حال توسعه نیز با بحران آب مواجه خواهیم بود . افزایش پیش بینی شده سطح آب دریاها تا آخر قرن 21 که در حدود 60 سانتیمتر می باشد بر روی مناطق ساحلی با جمعیت زیاد اثر خواهد گذاشت که مناطق ساحلی خلیج فارس و دریای عمان در جنوب کشور ما نیز از این اثرات مستثنی نخواهد بود  و از هم اکنون باید برای به حداقل رساندن آسیبها در این مناطق ظرفیت سازی لازم صورت پذیرد. هزینه های انطباق با تغییرات آب وهوا می تواند حداقل 5 تا 10 درصد مقدار تولید ناخالص داخلی باشد. مطالعات جدید تأیید می کند که کشور های آفریقایی، به علت فشار های چند جانبه و ظرفیت پایین انطباق، به طور خاص نسبت به تغییر آب و هوا آسیب پذیر هستند. در کنوانسیون تغییر آب و هوا طبق ماده 4 بند 8 کشورهایی که دارای شرایط ذیل هستند نسبت به تغییر آب و هوا آسیب پذیرتر می باشند:

a)      کشور های جزیره ای کوچک

b)      کشور های دارای مناطق ساحلی

c)      کشور های دارای مناطق خشک و نیمه خشک و مناطق جنگلی در حال زوال

d)     کشور های دارای مناطق مستعد بلایای طبیعی

e)      کشور های دارای مناطق مستعد خشکی و بیابان زایی

f)       کشورهای دارای مناطق شهری دارای آلودگی جوی بالا

g)      کشور های دارای اکوسیستم های شکننده و کوهستانی

h)      کشور هایی که اقتصاد آنها به شدت وابسته به تولید، تبدیل و صادرات و یا مصرف سوختهای فسیلی و محصولات دارای تراکم انرژی هستند.

کشور ما نیز به دلیل اینکه مشمول اکثر بند های ذکر شده در بالا می باشد نسبت به تغییر آب و هوا کشوری آسیب پذیر است .

 

1-   بلایای طبیعی:

تداوم و شدت بلایای طبیعی افزایش یافته است و کارشناسان، تغییر اقلیم را یکی از مقصرین می دانند.

در حالیکه متوسط وقوع فاجعه در اوایل قرن بیستم سالانه تعداد 12 نفر بود، این رقم در سال 2004 به طور حیرت آوری تا رقم 350 نفر رسیده است. آسیب های بشری ناشی از بلایای طبیعی در کشور های در حال توسعه عمیقاً بیشتر احساس می شود، خصوصاً ملل تهیدست که منابعشان برای تأمین آیندگان کم می باشد. کشورهای با رتبه بندی پائین، در شاخص توسعه بشری از نرخ بالاتری در مرگ و میر آسیب می بینند. بعلاوه بلایای طبیعی فاجعه آمیز باعث آسیب اقتصادی هنگفت و بعضی وقتها زیادی تولید ناخالص داخلی کشور های با واردات کم می شود .در حالیکه بلایای طبیعی برای کسانی که آن را تجربه کرده اند خسارت بار می باشند، بچه ها  به دلیل اندازه کوچکشان و عدم توانایی مراقبت از خود بیشترین آسیب پذیری را دارند. بچه ها احتمالاً بیشتر از بالغین در هنگام وقوع بلایای طبیعی تلفات دارند یا پس از آن از سوء تغذیه آسیب می بینند، بیمار می شوند و یا از پای در می آیند.

بلایای طبیعی کودکان را مجبور به خروج از خانه هایشان یا حتی کشور هایشان می کند. آنها ممکن است یتیم شوند و یا از خانواده هایشان جدا شوند و یا طعمه بزرگسالان فرصت طلب شوند .

2-   بیماریها:

با تغییر الگوهای بارش  و اختلال زیست بوم ها، تغییر آب و هوا اثرات مهمی بر سلامتی بشر دارند .

بسیاری از عوامل مهلک کودکان در جهان شامل مالاریا، اسهال و استفراغ و سوء تغذیه به شرایط آب و هوا نظیر سیل حساس هستند. اثرات تغییر آب و هوا احتمالاً در مرز هایی که انتقال بیماریهای واگیر در آنها انجام می شود چشم گیرتر است. اخیراً در کشور های معتدلی چون ارمنستان، آذربایجان، تاجیکستان و ترکمنستان، شواهدی از بروز مجدد مالاریا دیده شده است که بدلیل اینکه دارای مرز مشترک با کشور ما می باشند باید در خصوص عدم شیوع این بیماری در مناطق مستعد کشور ما  باید پیشگیری های لازم انجام گردد. علاوه بر این عواملی که در تغییر آب و هوا نقش دارند نظیر انتشارات ناشی از وسایل نقلیه و کارخانجات به طور معنی داری به سلامت کودکان آسیب می رسانند. مرگ بر اثر آسم، که یکی از شایعترین بیماریهای مزمن میان کودکان است، انتظار می رود تا سال 2016  حدود 20 درصد در صورت عدم انجام اقدام فوری، افزایش یابد. از آنجا که بسیاری از جنبه های فیزیولوژیکی و متابولیسمی کودکان به طور محسوسی با بزرگسالان متفاوت است، بعضی از اثرات بهداشتی تغییر آب و هوا نیز احتمالاً تفاوت دارد.

3-   کمبود منابع آب:

در سراسر کره خاکی کاهش منابع آب شیرین، سلامتی و معاش را عمیقاً تهدید می کند. افزایش آلودگی ها، برداشت بیش از حد سفره های آب زیر زمینی و تنزل حوزه های آبخیز آب شیرین نسبت به وضعیت پر مخاطره موجود رو به وخامت است. استخراج بی رویه آب برای صنعت و کشاورزی و کاهش سطح آبهای زیرزمینی و منابع آب محلی منتج به رقابتی خشم آلود برای منبع آب در حال تنزلی گردیده است.

همزمان با آن، آلودگی ناشی از صنایع، کشاورزی و مدیریت نامناسب پسماندهای انسانی، منابع آب سالم را تهدید می نماید.

بازیافت و استفاده مجدد از آب نه تنها  میتواند مقرون به صرفه باشد بلکه امری الزامی است .

حفاظت و مدیریت محیط زیست آبی امری مهم است که مستلزم تعهد، پایش مؤثر، تجارب متنوع و اقدام ویژه در سطوح منطقه ای، ملی، بینابینی و جامعه است .

4-   امنیت غذایی:

در مناطقی که امرار معاش به کشاورزی و دامپروری بر پایه بارش وابسته است، خشکسالی، سیل و تخریب محصولات ناشی از آن، بطور جدی منجر به کاهش بقا و تغذیه کودکان و مادران می گردد. 

تغییرات آب و هوا همچنین بر سرزمین های مناسب جهت کشاورزی و بازده محصولات اثر می گذارد. به علاوه، تغییرات آب و هوای مرتبط با اکوسیستم،  همگام با اینکه دانش بشری در مورد مکان و زمان شکار، ماهی گیری و جمع آوری غذای گیاهان اعتبار خود را از دست می دهد، در حال تبدیل چگونگی یافتن منابع طبیعی غذا به یک معضل می باشد.

دانشمندان تصور می کنند که افزایش درجه حرارت و تغییردر بارندگی احتمالاً موجب کاهش حاصلخیزی در بسیاری از مناطق آسیب پذیر می شود. این امر در کشورهای درحال توسعه می تواند منجر به از دست دادن توان تولید و خرید غذای کافی میلیونها تن شود.

5-   انرژی چالشها و فرصتها:

در سراسر جهان 6/1 میلیارد نفر به برق دسترسی ندارند و 4/2 میلیارد نفر فاقد سوختهای امروزی برای پخت و پز و گرمایش می باشند. چهار پنجم  از مردمی که به برق دسترسی ندارند، در کشور های در حال توسعه و مناطق روستایی، به طور عمده در جنوب آسیا و صحراهای جنوبی آفریقا زندگی می کنند. کمبود  زیر ساخت انرژی مناسب، بیش از یک سوم مردم جهان– 3 میلیارد نفر – را وادار به سوزاندن چوب، مدفوع حیوانات و ضایعات محصول برای پخت و پز و گرمایش خانه هایشان می نماید. این خانواده ها با معمای غیر قابل حلی مواجه اند: پخت و پز با سوختهای جامد و رنج از عواقب بهداشتی آن یا نخوردن غذای پخته شده . دود در خانه منجر به مرگ نزدیک به 800،000  کودک در سال می شود.  نوزادان و کودکان به طور معمول در حالی که مادرانشان مشغول پخت و پز هستند بر پشت آنها حمل می شوند و یا نزدیک کانون گرما نگهداری می شوند. آنها زمان زیادی را در طول اولین سال زندگی خود - درست زمانیکه رشد راههای هوایی و سیستم ایمنی شان آنها را آسیب پذیر می نماید-  در هوای آلوده می گذرانند. اقلیم و آب و هوا در غلظت این مواد در هوا موثر است. تبدیل سوختهای جامد به انرژی های پاکتر – به عنوان مثال گاز مایع، بیو گاز یا انرژی خورشیدی -  به طور بالقوه می تواند بزرگترین کاهش سطح آلودگی هوا در محیط داخلی همزمان با به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی تولید و مصرف انرژی را حاصل نماید.

نتیجه گیری:

کودکان بایستی در اولین الویت تلاشهای  کاهش خطر قرار گیرند. خطرات خاصی که برای کودکان و مراقبت کنندگانشان وجود دارد و اقداماتی که برای مقابله با آن خطرات باید انجام شود، باید افزون بر راهکارهای کاهش خطر برای جمعیت های در مقیاس بزرگ تعیین شود.  اقدامات ساده و کاربردی که می تواند زندگی و اموال شخصی را در مواقع بروز بلایای طبیعی محافظت کند، ابتکارات کاهش خطر است که باید برای آموزش به خانواده ها و به طور خاص بچه ها در نظر گرفته شده باشند.

برنامه های مؤثر آگاهسازی در مدارس، خانه ها وجوامع، می تواند یک فرهنگ پیشگیری کننده و توانمند ساز را ایجاد  کند. برای تضمین پاسخ مؤثر، به موقع و قابل اطمینان، باید اقدامات آماده سازی فوری که به طور خاص برای کودکان و زنان جهت گیری شده،  بجا آورده شوند. به نظر می رسد در مدارس و مهد کودک های کشور ما نیز کمبود برنامه های آموزشی مناسب  برای کاهش خطرات ناشی از بلایای طبیعی وجود داشته باشد. 

در هنگام وقوع بلایا بچه ها، خانواده ها،جوامع و امدادگران پایه ای باید برای مواجهه با نیازهای سلامتی، تغذیه ای، آموزشی و امنیتی  آماده باشند.

از آنجایی که فقر اغلب انسانها را از انجام اقدامات پیشگیری کننده باز می دارد و با توجه به اینکه این تنها بلایا نیستند بلکه سطوح آسیب پذیری است که اثر هر بحران را تعیین می کند،  آسیب پذیری خانواده ها بایستی با  کاهش فقر و سایر اقدامات کاهش یابد. از آنجا که بلایا بیشترین اثر را بر آسیب پذیر ها دارند و آسیب پذیر ترین ها هم کودکان هستند، نیاز های آنها باید به طور خاص بوسیله راهکارهای پاسخ گو مورد توجه واقع شوند و مردم آسیب پذیر بایستی به منظور اطمینان از حفظ ارتباط در تدوین این راهکارها مشارکت داشته باشند.

 

 

کودکان و تغییر آب و هوا

مطالب دیگر اخبار و مقالات محیط زیستی
آلودگی آب شرب و اهمیت تصفیه آبفاضلابفناوری نانوآب شیرین کن roکلر زنی آب آشامیدنی

دفتر کرج: چهارراه طالقانی- طالقانی جنوبی جنب سینما سپنتا پلاک 5 طبقه دوم .

تلفن: 32719530 (026)       همراه: 09124637566       کدپستی: 3133946114       فکس: 32776169(026)