شرکت مهندسی ایمن آب زیست
طراح و مجری سیستم های تصفیه آب و تصفیه فاضلاب
02632719530

چربی گیر D.A.F شرکت کمپ Dissolve Air Flotation (DAF) روش شناورسازی در هوای آزاد

این متد نسبت به روش های دیگر حذف روغن و چربی متداول تر است.

در این روش در مسیر ورود فاضلاب به پمپ (یعنی قسمت مکش پمپ)، هوا و ماده منعقد کننده به فاضلاب افزوده میشود، سپس از پمپ عبور مینماید، در نتیجه این مورد ضمن اختلاط مواد منعقد کننده و هوا با فاضلاب، فشار جریان تا مقدار دلخواه افزایش پیدا می نماید، بعد مجموعه مذکور وارد یک محفظه سربسته محبوس می شود تا اینکه ترکیبات بالا با هم مخلوط و همگن شود.

در این مخزن زمان ماند حدود یک دقیقه و فشار هوا در حدود 3-2 اتمسفر است. بعد از این مرحله، فاضلاب وارد حوضچه شناور سازی می شود.

در این فرآیند حوضچه شناور سازی در هوای آزاد قرار دارد. در این صورت حباب های هوا به زودی تشکیل میشود و با مکانیزم های مختلفی ذرات جامد یا مایع را به همراه خود به سطح حوضچه منتقل میکنند.

شایان ذکر است که مواد منعقد کننده علاوه بر اینکه امکان اتصال ذرات مایع یا جامد را به حباب های هوا افزایش میدهند با نزدیک کردن ذرات به یکدیگر قطر آنها را افزایش داده و از این طریق هم سرعت صعود را افزایش می دهند.

مزایای روش شناور سازی DAF نسبت به سایر روش های حذف روغن و چربی

1-به زمان ماند کمتری نیاز دارد، در نتیجه هزینه ساخت آن پایین تر است.

2-به کمک این فرآیند هم میتوان مواد قابل ته نشینی و هم مواد سبک را جدا سازی کرد.

3-در اکثر موارد غلظت مواد شناور شده بیشتر از مواد ته نشین شده است که در نتیجه به راحتی قابل جمع آوری است.

4-امکان تولید بوی نامطبوع در این روش بسیار کمتر است.

5-امکان کاهشBOD و تثبیت واقعی مواد بیشتر است.

6-راندمان حذفTSS وBOD به روش شناور سازی به ترتیب 50-90 و 60 -85 درصد گزارش شده است.

در این طرح به منظور تصفیه پساب موجود با دبی ورودی 10M3، پروسه تصفیه مطابق با استانداردهای فاضلاب در نظر گرفته می­شود.

مرحله اول: آشغالگیر

به منظور حذف ذرات درشت دانه و معلق موجود در فاضلاب (آشغال و پلاستیک و …) از یک آشغالگیر دستی درشت دانه و سپس یک آشغالگیر ریز دانه استفاده میشود. این عمل باعث میشود تا راندمان پکیج در عمل تصفیه بالا رفته و عمل تصفیه بهتر انجام گیرد.

مرحله دوم: ایستگاه پمپاژ (خارج محدوده کاری)

در این مرحله فاضلاب وارد یک مخزن متعادل ساز(پمپاژ)شده تا با استفاده از پمپ های مستغرق فاضلابی به داخل پکیج پمپ شود.این عمل بدین منظور انجام میشود تا بار هیدرولیکی یکنواختی وارد سیستم تصفیه شده و جریان به اصطلاح، یکنواخت(Continious) باشد.

مرحله سوم: واحد شناور ساز با هوای محلول DAF

در این قسمت به منظور حذف روغن و چربی موجود در پساب از یک واحد شناور سازی با هوای محلول استفاده خواهد گردید.

* لازم به توضیح است مطابق با تجربیات اجرایی این شرکت پساب حاوی روغن و چربی به دلیل فرایند تولید(چربیگیر) بوده و به علت حذف این مواد از روش DAF به همراه تزریق مواد امولسفایر استفاده خواهد گردید. راندمان حذف بار آلودگی (BOD-COD-OIL&GREASE) در این مرحله به تنهایی در حدود 80% میباشد.

* مزیت های روش شناور سازی DAF نسبت به سایر روش های حذف روغن و چربی

  1. به زمان ماند کمتری نیاز دارد،در نتیجه هزینه ساخت آن پایین تر است.
  2. به کمک این فرآیند هم میتوان مواد قابل ته نشینی و هم مواد سبک را جدا سازی کرد.
  3. در اکثر موارد غلظت مواد شناور شده بیشتر از مواد ته نشین شده است که در نتیجه به راحتی قابل جمع آوری است.
  4. امکان تولید بوی نامطبوع در این روش بسیار کمتر است.
  5. امکان کاهش BOD و تثبیت واقعی مواد بیشتر است.
  6. راندمان حذف TSS و BOD به روش شناور سازی به ترتیب50-90 و 60 -85 درصد گزارش شده است.

* همچنین در این قسمت به جهت بالا بردن راندمان عمل تصفیه از تزریق ماده شیمیایی منعقد کننده نیز استفاده خواهد شد. لازم به ذکر است ماده شیمیایی مورد نظر پلی آلومینیوم کلراید-PAC میباشد.

مزایای پلی آلومینیوم کلراید (PAC) نسبت به سایر منعقد کننده ها:

  1. فلاک هایی با دانسیته بالا تشکیل می دهد.
  2. در دامنه وسیع تری از رنج PH عمل میکند.
  3. اگر در آب یا فاضلاب فسفات باشد کارایی PAC برای حذف فسفر بیشتر است.
  4. برای حذف مقدار معینی از مواد کلوئیدی میزان مصرف نسبت به سائر مواد شیمیایی کمتر است.
مطالب دیگر اخبار و مقالات محیط زیستی
آلودگی آب شرب و اهمیت تصفیه آبفاضلابفناوری نانوآب شیرین کن roکلر زنی آب آشامیدنی

دفتر کرج: چهارراه طالقانی- طالقانی جنوبی جنب سینما سپنتا پلاک 5 طبقه دوم .

تلفن: 32719530 (026)       همراه: 09124637566       کدپستی: 3133946114       فکس: 32776169(026)