شرکت مهندسی ایمن آب زیست
طراح و مجری سیستم های تصفیه آب و تصفیه فاضلاب
02632719530

چالش‌های تخصصی  بهداشت محیط را می‌توان به  گروه  های اصلی زیر طبقه بندی کرد.

هوا                                                                                           چالش های تخصصی بهداشت محیط              

                         

1)      آگاهی از آلاینده های مختلف هوا و منابع آنها

2)      آگاهی از ارتباط شرایط آب و هوایی و آلودگی هوا

3)      آگاهی از اثرات آلاینده های هوا بر زیست کره

4)      درک ارتباط آلودگی هوا در رابطه با توپوگرافی

5)      آگاهی از جریانات هوا

6)      آگاهی از نحوه کارکرد دستگاه های کنترل آلودگی هوا

7)      آگاهی از معیارهای پیشگیری کننده در کنترل آلودگی هوا

8)      آگاهی از معیارهای اصلاحی در کنترل آلودگی هوا

9)      آگاهی از اقدامات عملی و فناوری‌های مختلف در روش‌های کنترل آلودگی هوا

10)  آگاهی از اصول مهندسی احتراق

11)  آگاهی از روش‌های نمونه برداری هوا و توانایی انجام نمونه برداری‌های مختلف در خصوص تعیین آلودگی هوا

12)  توانایی انجام بررسی جهت مشخص کردن دامنه و شدت آلودگی هوا

13)  توانایی ارزیابی نتایج تحقیقات مطالعات کوتاه مدت و دراز مدت در جامعه

14)  توانایی انجام تحلیل هزینه ـ اثربخشی در برنامه های کنترل آلودگی هوا

15)  آگاهی از ترکیبات سمی در هوا

 

آب و فاضلاب                                                                               

1)      شناسایی منابع آب

2)      آگاهی از کیفیت آب آشامیدنی و استانداردها ( فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، پرتوشناختی )

3)      آگاهی از بیماری‌های منتقله توسط آب و طرق سرایت آنها

4)      آگاهی از نمونه برداری و آزمایش آب آشامیدنی

5)      تفسیر داده های آزمایش آب

6)      آگاهی از جنبه های قانونی کنترل آلودگی آب

7)      آگاهی از انواع مختلف استفاده های از آب در جامعه

8)      درک مبانی حفاظت منابع آب و نحوه انتخاب آنها برای مصارف گوناگون

9)      درک اصول تصفیه آب

10)  آگاهی از خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی فاضلاب ( شهری و صنعتی )

11)  آگاهی از انواع فاضلابهای صنعتی و اهمیت آنها

12)  آگاهی از اثرات تخلیه فاضلابها بر کیفیت آب

13)  درک اپیدمیولوژی بیماری‌هایی که فاضلاب در انتقال آنها نقش اساسی دارد.

14)  درک فناوری و اصول مهندسی پایه مربوط به جریان آب ( هیدرولیک)

15)  درک اصول و مفاهیم بنیادی دفع فاضلاب

16)  درک اصول تصفیه فاضلاب شهری

17)  آگاهی از کارکرد واحدهای کوچک تصفیه فاضلاب

18)  آگاهی از نحوه اندازه گیری ظرفیت جذب آلاینده ها در خاک

19)  آگاهی از اصول دفع لجن و فضولات ناشی از تصفیه فاضلاب

20)  درک فنون و روش‌های عملی موثر مورد استفاده در شرایط اضطراری در واحدهای تصفیه آب و فاضلاب

21)  درک روش‌ها و مخاطرات بهداشتی دفع لجن

 مواد زاید جامد                                                                        مواد زاید جامد

1)      آگاهی از انواع مواد زاید تولید شده در اجتماع ( شناخت کمی و کیفی )

2)      آگاهی از انواع مواد زاید تولید شده توسط فرآیندهای صنعتی

3)      آگاهی از روش‌های مختلف نگهداری، جمع آوری و دفع مواد زاید جامد

4)      آگاهی از جنبه های بهداشتی و اکولوژیکی مواد زاید جامد

5)      آگاهی از کاربری تحلیل سیستم‌ها در مدیریت دفع مواد زاید

6)      آگاهی از جنبه های اقتصادی دفع مواد زاید جامد

7)      توانایی ارزیابی نتایج و بررسی‌های مربوط به مواد زاید جامد و تکوین اهداف کوتاه و درازمدت

8)      توانایی اجرای تحقیقات جهت تعیین دامنه و وسعت مشکلات مربوط به مواد زاید جامد

9)      توانایی طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های مرتبط با مواد زاید و ارتباط آنها با مشکلات بهداشتی جامعه

 

مواد زاید خطرناک                                                                    

1)      آگاهی از مسایل و مشکلات بهداشتی مربوط به مکان‌های دفع مواد زاید خطرناک

2)      آگاهی از اثرات تماس با مواد زاید خطرناک

3)      آگاهی از راه های ورود مواد زاید خطرناک به بدن نظیر استنشاق، جذب پوستی، بلع و زخم‌های باز

4)      درک اثرات بهداشتی بالقوه تماس حاد و مزمن مواد شیمیایی مختلف در مکانهای دفع مواد زاید خطرناک

5)      آگاهی از نشانه ها و علائم بالینی تماس با مواد شیمیایی خطرناک مثل سوختگی، سرفه، سوزش، آبریزش چشم، جوش، بی هوشی و مرگ

6)      آگاهی از واکنش‌های بالقوه شیمیایی که می‌توانند منجر به انفجار، آتش سوزی و یا ایجاد حرارت زیاد شوند.

7)      درک اثرات روانشناختی کاهش اکسیژن بر انسان که می‌تواند ناشی از افزایش مواد شیمیایی خاصی در محیط باشد.

8)      درک اثرات بهداشتی پرتوهای یونساز مربوط به پرتوهای آلفا، بتا، گاما و اشعه X

9)      آگاهی از فنون و روش‌های دفع مواد زاید پرتوزا

10)  شناخت مواد زاید بیمارستانی و موسسات تحقیقاتی که می‌توانند مخاطرات بهداشتی جدی را سبب شوند.

11)  آگاهی از مشکلات ایمنی  در مکان‌های دفع مواد زاید خطرناک

12)  درک خطرات مربوط به جریان برق ناشی از خطوط انتقال نیرو، کابل‌های برق و سایر وسایل برقی که در معرض صدمات ناشی از مواد شیمیایی خطرناک واقع شده اند.

13)  درک اثرات روانشناختی بر افراد در مکان‌های دفع مواد زاید خطرناک ناشی از فشارهای حرارتی یا تماس با سرما

 

مواد غذایی                                                                

1)      آگاهی از فناوری مواد غذایی و ارتباط آن با سلامتی

2)      آگاهی از اصول تهیه، فرآورش و نگهداری مواد غذایی

3)      آگاهی از بیماری‌های منتقله توسط مواد غذایی و کنترل آنها

4)      آگاهی از فنون و روشهای اپیدمیولوژی

5)      آگاهی از طراحی، مکان یابی و احداث تاسیسات مربوط به مواد غذایی

6)      آگاهی از چگونگی کارکرد تاسیسات مواد غذایی، نگهداری و بهره برداری

7)      آگاهی از طراحی دستگاهها، نحوه کار، بهره برداری، نگهداری و روشهای پاکسازی تجهیزات

8)      آگاهی از روشهای انگیزش مدیریت صنعتی جهت درک،‌پذیرش و اجرای مسئولیتهای محوله در ارتباط با مواد غذایی، تربیت و آموزش کارکنان و نظارت بر آنها

9)      آگاهی از مقررات و قوانین مربوط به فناوری مواد غذایی

10)  آگاهی از فرایند بازرسی، روشهای بررسی و تحقیق و اهمیت داده ها

11)  آگاهی از فرایند بررسی و اعطای مجوز به متصدیان مواد غذایی

12)  آگاهی از روشهای مورد استفاده فرهنگها و گروه های اجتماعی مختلف در تهیه و مصرف مواد غذایی

13)  آگاهی از سازمانهای دست اندرکار تهیه و توزیع مواد غذایی

14)  آگاهی از خصوصیات و خواص شیر

15)  آگاهی از فرایند تولید شیر و فرآورش آن

16)  آگاهی از استانداردهای قانونی مواد غذایی و فرآورده های لبنی

17)  آگاهی از فناوری‌های مورد استفاده در کارخانه های شیر و فرآورده های لبنی

18)  آگاهی ازفرآورش شیر و کنترل آن

19)  توانایی بازرسی بهداشتی واحدهای پاستوریزاسیون

 

 سرو صدا                                                                              

1)      آگاهی از اثرات بهداشتی و اکولوژیکی سروصدا بر افراد و اجتماع

2)      آگاهی از دستگاه ها و روش‌های اندازه گیری سروصدا در محیط

3)      آگاهی از قوانین موجود در ارتباط با سروصدا و مزاحمت‌های ناشی از آن

4)      آگاهی از کاربرد عملی معیارهای کنترلی

5)      توانایی اجرای تحقیقات ساختار یافته جهت تعیین دامنه و وسعت مشکل سرو صدا

6)      توانایی ارزیابی نتایج بررسی‌ها و تحقیقات و تکوین اهداف کوتاه مدت و دراز مدت جهت کنترل سروصدا

7)      آگاهی از فشارهای ناشی از سروصدا در محیط‌های کار

 

 حشرات و جوندگان                                                    حشرات و جوندگان

1)      درک اپیدمیولوژی بیماری‌های منتقله توسط ناقلین

2)      شناخت عادات طبیعی و کنترل حشرات معمول در مبحث بهداشت عمومی و اهمیت اقتصادی آنها

3)      آگاهی از چرخه زندگی حشرات و جوندگان مهم از دیدگاه بهداشت عمومی

4)      توانایی تشخیص حشرات و جوندگان مهم از دیدگاه بهداشت عمومی یا از دیدگاه اقتصادی

5)      شناخت عوامل زیست محیطی در ارتباط با کنترل ناقلین

6)      توانایی تشخیص دامنه مشکلات میدانی و تعیین اقدامات کنترلی مورد نیاز

7)      درک مزایا و محدودیت‌های حشره کش‌ها و اثرات آنها بر اکولوژی منطقه

8)      درک نحوه کارکرد افشانه ها و سایر وسایل و ادوات کنترل جوندگان

9)      آگاهی از اپیدمیولوژی بیماری‌های منتقله توسط جوندگان

10)  درک دستورالعملهای زیست محیطی مورد استفاده در کنترل جوندگان

11)  شناخت کنترل بیولوژیکی جوندگان

12)  شناخت کنترل شیمیایی انگلهای جوندگان

13)  درک ارتباط کارکنان بهداشت محیط و اقدامات کنترل جوندگان

14)  درک فرایند تولید، ‌حمل و نقل، ‌نگهداری، استفاده و دفع آفت کشها

 

پرتوها                                                                     پرتوها

1)      آگاهی از مبانی نظری و اصول پرتوزایی

2)      آگاهی از مخاطرات پرتوزایی

3)      آگاهی از کاربرد پرتوزایی و رادیوایزوتوپ‌ها

4)      آگاهی از اثرات پرتوزایی

5)      آگاهی از ملاحظات ایمنی

6)      آگاهی از فنون پایش و روشهای مورد استفاده در تشخیص پرتوها

7)      آگاهی از فنون نگهداری و دفع مواد پرتوزا

8)      آگاهی از روش‌های حمل و نقل مواد پرتوزا

9)      آگاهی از روش‌های آلودگی زدایی

10)  آگاهی از مقررات قانونی حمل و نقل،‌کاربری، نگهداری و دفع مواد پرتوزا

 

 محیط‌های بسته                                                     محیط‌های بسته

1)      آگاهی از جنبه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی واحدهای مسکونی شخصی و عمومی

2)      آگاهی از  شرایط بهداشتی و رفاهی مورد نیاز مسکن

3)      آگاهی از قوانین مربوط به مسکن

4)      آگاهی از فعالیت سازمانهای مختلف در ارتباط با نظارت و صدور مجوزهای مربوط به مسکن

5)      آگاهی از فنون و روش‌های مورد استفاده در ارزیابی واحدهای مسکونی

6)      آگاهی از برنامه های محلی، منطقه ای و ملی در ارتباط با مسکن

7)      شناخت قوانین مربوط به منطقه بندی و اثرات آنها بر واحدهای مسکونی شخصی و اماکن عمومی

8)      درک ارتباط اقشار آسیب پذیر و کم درآمد و استفاده از مسکن

9)      آگاهی از مشکل آلودگی هوا در فضاهای بسته

مطالب دیگر اخبار و مقالات محیط زیستی
آلودگی آب شرب و اهمیت تصفیه آبفاضلابفناوری نانوآب شیرین کن roکلر زنی آب آشامیدنی

دفتر کرج: چهارراه طالقانی- طالقانی جنوبی جنب سینما سپنتا پلاک 5 طبقه دوم .

تلفن: 32719530 (026)       همراه: 09124637566       کدپستی: 3133946114       فکس: 32776169(026)