شرکت مهندسی ایمن آب زیست
طراح و مجری سیستم های تصفیه آب و تصفیه فاضلاب
02632719530

حفاظت از محیط زیست

محیط زیست ما یعنی زمینی که بر روی آن زندگی می کنیم، هوایی که از آن تنفس می کنیم و آبی که برای آشامیدن و آبیاری زمین و پرورش ماهی ها از آن استفاده می کنیم. آب، هوا و زمین از بزگترین الطاف خداوند هستند وظیفه همه ما حفاظت از این نعمت ها و استفاده درست از آنهاست.

سلامت ما به محیط زیست وابسته است. بسیاری از بیماریها که موجب درد و رنج و حتی مرگ انسان می شوند، در اثر زندگی در محیط زیست ناسالم بوجود میآیند. زندگی انسانها در روی زمین مانند زنجیری به هم پیوند دارد. هر کس در هر نقطه از کره زمین به محیط زیست صدمه بزند، نتیجه آن بر تمام مردم کره زمین اثر می گذارد. انسان ها با فعالیت هایی که جهت ادامه زندگی خود انجام می دهند، محیط زیست را به شدت آلوده کرده اند.

زمین چیزهای بسیاری در خود دارد و می تواند انواع و اقسام مواد اولیه کشاورزی و صنعتی را برای ما فراهم سازد. اما این چیزها مقدارشان خیلی هم زیاد نیست و مردم جهان با مصرف آنها حتی بیشتر از احتیاجاتشان موجب نابودی این منابع می شوند.

هر چند تعداد انسانها بیشتر باشد، محیط زیست زودتر آلوده ونابود می شود. جمعیت زیاد یکی از علت های مهم نابودی محیط زیست است. فرض کنید زمین کیک بسیار بزرگی است که همه مردم درآن سهم دارند. هر چقدر جمعیت دنیا بیشتر باشد سهم هر نفر از منابع زمین کمتر می شود.

کمبود، غذا آب وسوخت از بین رفتن مراتع و جنگلها، کمبود مسکن، مدرسه، شغل و بهداشت و زیاد شدن زباله و آشغال بر اثر زیادی جمعیت به وجود می آید.

آب:

آب شرط وجود حیات می باشد و بیشتر قریب به اتفاق واکنش های شیمیایی در محیط آبی صورت می گیرد. آب به علت پاره خواص ویژه اساسی نقش تنظیم کننده ای در طبیعت داشته و آن را در برابر تغییرات ناگهانی دما حفظ می کند. آب بعد از مصارف گوناگون( خانگی- کشاورزی و صنعتی و...) تبدیل به پساب می شود. برای جلوگیری ازآلودگی آب و محیط زیست تویط این پسابها باید راهکارهایی برای تصفیه و استفاده مجدد ازآنها اتخاذ کرد.

طبقه بندی آبهای آلوده:

آبهای آلوده ای که پس از تصفیه دوباره می توان استفاده کرد:

1. آبهای آلوده ای که در کارخانجات و مراکز صنعتی تولید شده و به شدت سمس هستند و نمی توان مصارف خانگی استفاده کرد و برای بازگشت دوباره به محیط زیست باید به صورت دقیق تصفیه شوند.

2. آبهایی که مصارف خاصی داشته و قابل استفاده مجدد نمی باشند. مانند آبهای صنایع نوشابه سازی.

انواع فاضلابها (تصفیه فاضلاب بهترین روش برای بازگشت سرمایه طلایی اب به چرخه اولیه کشاورزی و ابیاری و صنعت می باشد-در مصرف اب هوشمند باشیم)

فاضلابهای صنعتی

فاضلابهایی هستند که از صنایع مختلف حاصل می شوند و نسبت به نوع صنایع، ترکیبات شیمیایی مختلفی دارند و وقتی وارد دریا می شوند باعث آلودگی آب و مرگ آبزیان می گردند.

مواد شیمیایی موجود در فاضلابهای صنعتی

بسته به نوع کارخانه ها و محصول تولیدی آنها ترکیبات شیمیایی و درصد آنها در پسابهای صنعتی متفاوت است اما از مهمترین این ترکیبات می توان به آرسنیک، سرب، کادمیم و جیوه می توان اشاره کرد. این مواد از طریق پساب کارخانجات تهیه کاغذ، پلاستیک، مواد دفع آفات نباتی، استخراج معادن وارد آبهای جاری و محیط زیست می شود.

از مهمترین فجایع آلودگی با جیوه به فاجعه آلودگی آب رودخانه میناماتا در ژاپن با ترکیبات ارگانومرکوریک که به عنوان کاتالیزور در کارخانه پلاستیک سازی استفاده می شود میتوان اشاره کرد که طی آن مردم اطراف رودخانه به مرض اسرار آمیزی مبتلا شدند که ناشی از وجود جیوه فراوان در بدن آنها بود و هزاران نوزاد ناقص الخلقه و فوت تعدادی از مردم نتیجه آلودگی آب با پساب این کارخانه بود.

فاضلابهای کشاورزی

در این فاضلابها سموم کشاورزی مانند هیدروکربنهای هالوژنه، DDT آلودین، ترکیبات فسفردار نظیر پاراتیون وجود دارد. مخصوصاً ترکیبات هالوژنه بسیار خطرناک هستند و هنگامی که توأم با آب کشاورزی در لایه های زمین نفوذ نمایند یا به بیرون از محیط کشاورزی هدایت شوند، باعث ایجاد فاضلابهای کشاورزی فوق العاده خطرناک می شوند.

فاضلابهای شهری

این فاضلابها از مصرف خانگی آب حاصل می شود. در این پسابها انواع موجودات ریز، میکروبها،ویروس ها و چند نوع مواد شیمیایی معین وجود دارد. عمده ترین آن آمونیاک و نیز مقداری اوره می باشد. این فاضلابها باید از مسیرهای سر بسته به محل تصفیه هدایت گردند. جهت خنثی سازی محیط قلیایی این فاضلابها که محیط مناسب برای رشد ونمو میکروبهاست از کلر استفاده می شود.

فاضلابهای شهری

انواع آلاینده های موجود در فاضلابهای شهری:

v آلاینده های بیولوژیکی: از دفع پسابهای بیمارستانی و مراکز بهداشتی شهری ناشی می شود.

v آلاینده های شیمیایی: بیشتر آلاینده های شیمیایی از دفع پسابهای خانگی شامل مصرف شوینده هاست که روز به روز مصرف آنها بیشتر می شود. این آلاینده ها به علت وجود عامل حلقوی در ساختمان مولکول شوینده( ABS) غیر قابل تجزیه بیولوژیکی در تصفیه خانه ها هستند.

LABS: Linear Alkgl Benzo Suituricacid =RR/(C 6 M 5 ) SO 3 H)فرمول عمومی(

امروزه در کشور ژاپن و آمریکا شوینده حلقوی را تبدیل به خطی نموده اند که قابل تجزیه بیولوژیکی در تصفیه خانه هاست. ولی در اکثر کشورها به علت ارزان بود(LABS) هنوز هم از این ماده در صنعت شوینده ها استفاده میشود.

v سایر آلوده کننده ها:

مواد جامد و رسوبات، مواد رادیو اکتیو، مواد نفتی و آلوده کننده های حرارتی مثل نیروگاهها.

خاک وعوامل آلوده کننده آن:

خاک پالایشگاه گیاه است. خاک مواد و عناصری را که گیاه نیاز دارد پالوده، آماده مصرف می کند. خاکها متنوع اند یعنی عناصر ومواد پالوده شده از خاکی به خاک دیگر فرق دارد. در گیاه وابسته به خاک است. هر گونه از گیاهان ناحیه ای رابرای زندگی انتخاب می کنند که خاک آن ناحیه مواد مورد نیازشان را آماده کرده است. به همین جهت به تبعیت از نوع خاک نوعی خاص از گیاه نیز در روی ان مستقر است.

خاک همچنین نوعی آزمایشگاه شیمی است که دران ماه با فرمول و خواص معینی تولید می شود. حال اگر موادی را به این آزمایشگاه بیفزاییم و یا زا آن کم کنیم فرمول و خواص محصول را به همزده ایم. اگر این تغییر از حد معینی تجاوز کند گیاه آن را تحمل نکرده می میرد یا اصلاً در آن محل نمی روید.

اضافه شدن مواد و عناصرغیر ضروری که مورد مصرف گیاهان نیستند در خاک یا عناصر غذایی در جذب شدن به گیاه رقابت می کنند ومعمولاً هم برنده می شوند. در نتیجه موادی وارد پیکره گیاه می شود که جزء مواد غذایش نیست و گیاه مسموم می شود. سپس حیوان از آن گیاه تغذیه کرد، حیوان هم به مرور با انباشته شدن آن مواد مسموم می شوود و در نهایت انسان هم که مصرف کننده هر دو اینهاست مسموم می شود.

خاکها علاوه بر آلودگی شیمیایی با آلودگی فیزیکی ضایعات هم مواجه اند: ضایعات کارخانه های مختلف و زباله های شهری مواد مختلفی دارند که با سادگی تجزیه نمی شوند و سالها در محیط خاک باقی می مانند. به یک مورد آن که به فراوانی وجود دارد یعنی مواد پلاستیکی اشاره می کنیم. این مواد در سطح خاکها پراکنده می شود و جلو نور خورشید یا نفوذ آب را می گیرد و یا مانع تبخیر آب می شود. سپس در روند تحول خاک اثر می گذارد.

باتوجه به آنچه تا به حال در باره خاک خواندیم حال چند تغییر شمیایی خاک را که انسان عامل آن بوده است و.به اصطلاح آن را آلودگی خاک میگوییم بررسی می کنیم0

آلودگی خاک با آرسنیک( AS ) آرسنیک فلزی است که ترکیبات مختلف آن در صنایع نساجی-رنگرزی و دباغی وهمچنین در پودرهای رخشویی و مواد پاک کننده به کار میرود0

چون بسیار سمی است در کلیه سموم قارچ کش دفع آفات گیاهی و حشره کشها موش کشها و علف کشها به کار میرود0آرسنیک در خاک تثبیت شده به آسانی آبشویی نمیشود0 بهطوری که در خاکهایی که با آب محتوی آرسنیک آبیاری شده اند شواهد نشان داده است ذکه حتی اگر آبیاری با این آب را قطع کنیم بعد از گذشت چندین سال همچنان در پوست سیب زمینی و سایر گیاهان غده ای غلظت آرسنیک از حد مجاز بیشتر خواهد بود0 آرسنیک در جذب فسفر که عنصر غذایی گیاهان است رقابت میکند0

آلودگی خاک با کادمیم( CD ) کادمیوم فلزی است که در صنایع رنگ سازی و پلاستیک سازی مصرف میشود همچنین ترکیبات آن در تهیه سموم قارچ کش و در باطریسازی و عکاسی نیز به کار میرود0این عناصر با روی(Zn) یافت می شود و در کارخانه های ذوب فلز به صورت اکسیدهای کادمیوم (cdo) و روی (zno) از دودکش کارخانهها در فضا پراکنده می شود. نسبت فراوانی اکسید کادمیوم به اکسید روی پراکنده شده بسیار زیاد است و بعد از نشست دود این عنصر وارد خاکها شده به راحتی جذب گیاه می شود. مصرف زیاد کادمیوم در انسان باعث بالا رفتن فشار خون و امراض قلبی می شود.

آلودگی خاک با جیوه (Hg). جیوه در دستگاههای اندازه گیری و تولید فراورده های پلاستیکی بکار می رود. مصرف عمده آن در کشاورزی و برای قارچ کشی وضد عفونی کردن بذرهاست.

منشأ اصلی جیوه از سوخت زغال سنگ نفت و مشتقات آن است. همچنین از هوازدگی فیزیکی و شیمیایی سنگها نیز جیوه آزاد می شود. سالیانه در حدود 230 تن جیوه از راه های مختلف به دریاها و اقیانوسها اضافه می شود وجود جیوه در نسوخ انسانی و دام مکانیسم تنفسی را مختل می سازد.

آلودگی خاک با مواد سرب(pb): سرب در صنایع اتومبیل سازی و باطریسازی به کار می رود و برای بالابردن کارایی سوخت به بنزین نیز اضاتفه می شود. سرب در ساختن بعضی از سموم نیز کاربرد دارد. سربی که از سوخت اتومبیلها در هوا پراکنده است از راه تنفس وارد نسوخ بدن می شود به علاوه سرب معلق در هوا طی تحولات آب و هوایی به خاک رسیده و وارد گیاه می شود.

ورود سرب به بدن در بزرگسالان باعث بیماریهای گوارشی و کلیوی می شود و در کودکان اختلاف ذهنی به دنبال دارد.

آلودگی خاک با مواد نفتی: چون نفت و مشتقات آن به مقدار زیاد حمل و نقل می شوند امکان آلودگی آب و خاک با این مشتقات زیاد است. آلودگی آب و خاک با مواد نفتی ممکن است دراثر سوانح و تصادفات باشد و یا این که عمدتاً برای دفع فضولات پالایشگاههای نفت بر روی خاک تخلیه شود. آلودگی آب و خاک با مواد نفتی به مقدار کم نیز طعم و بوی آب را نامناسب می سازد. مواد نفتی در جایی که ریخته می شود مانند یک لایه نفوذ ناپذیر عمل کرده، به این طریق بر فعالیت میکروارگانیسمها اثر می گذارد.

هوا:

یکی دیگر از منابع محیط زیست هواست. انسان بدون هوا بیشتر از چند دقیقه نمی تواند زنده بماند. هوا مخلوطی از چند گاز است که مهمترین آن اکسیژن است و انسان برای ادامه زندگی به آن احتیاج دارد. اما انسانها با فعالیت های خود هوا را به قدری آلوده کرده اند که سمی شده و زندگی موجودات را به خطر انداخته است. این آلودگی ها بیشتر به صورت دوده است که از دودکش خانه ها کارخانه ها و لوله اگزوز ماشین ها بیرون می آید.

هوای آلوده

اضافه شدن هر ماده ای تا حدی خواص فیزیکی و شیمیایی هوای تمیز را تغییر می دهد بنابراین چنین موادی به عنوان آلوده کننده هوا در نظر گرفته می شوند. آلوده کننده ها معمولاً به عنوان موادی که باعث تأثیرات قابل توجهی برای بشر، حیوانات، نباتات یا مواد بشوند طبقه بندی می گردند.

بر این اساس تقریباً هر ماده طبیعی یا مصنوعی که بتواند از هوا بدست آید به عنوان آلوده کننده طبقه بندی می شود. چنین موادی به صورت ذرات جامد، قطرات مایع گازها و یا مخلوطی از این اشکال هستند. اکثر مشکلات آلودگی هوا به تنوع انواع مختلف آلوده کننده ها در شکلهای گوناگون مربوط می گردد.

پنج نوع از مواد به عنوان آلوده کننده های عمده هوا شناخته شده اند که باعث بوجود آمدن بیش از 90% از عوامل آلودگی هوا می شوند. این پنج مورد عبارتند از:

1. کربن منوکسید(CO)

2. اکسیدهای نیتروژن(NO X )

3. هیدروکربن ها(HC)

4. اکسیدهای سولفور(SO X )

5. ذرات معلق( ذرات)

بارانهای اسیدی:

یکی از مشکلات جدی محیط زیست که امروزه بشر در اکثر نقاط جهان با آن درگیر استباران اسیدی می باشد، باران اسیدی به پدیده هایی مانند مه اسیدی و برف اسیدی که با نزول مقادیر قابل توجهی اسید از آسمان همراه هستند اطلاق می شود.

باران هنگامی اسیدی می شود که میزان PH آب آن کمتر از 6،5 باشد این مقدار PH بیانگر تعادل شیمیایی بوجود آمدهمیان دی اکسید کربن و حالت محلول آن یعنی بی کربنات (HCO3)در آب خالص است.

باران اسیدی دارای نتایج زیانبار اکولوژیکی می باشد ووجود اسید در هوا نیز بر روی سلامتی انسان اثر مستقیم دارد. همچنین بر روی پوشش گیاهی تأثیرات نامطلوبی می گذارد.

عوامل موثر در اسیدیته باران:

آب باران هیچگاه کاملاً خالص نبوده و با پیشرفت صنعت بر ناخالصیهای آن افزوده شده است. ناخالصی طبیعی باران بطور عمده ناشیاز نمکهای دریایی است و گاز و دودهای ناشی از فعالیت انسان در فرآیند ابرها دخالت میکنند.

آتش سوزی جنگلها نیز، از جمله عواملی است که در میزان اسیدیته آب باران نقش دارد. فرآیند های بیولوژیکی، آتشفشانی و فعالیتهای انسان، مواد آلوده کننده جو را در مقیاس محلی، منطقه ای و جهانی در فضا منتشر می کنند به عنوان مثال، در صورت وجود جریانات باد در نواحی صنعتی، مواد خارج شده از دودکشهای کارخانه ها در سطح وسیعی در فضا پراکنده می شوند.

اسیدهای موجود در باران اسیدی:

اسیدهای عمده در باراناسیدی، اسید سولفوریک و اسید نستریک می باشد. بطور کلی این اسیدهابه هنگامحمل توده هوایی که آلاینده های نوع اول مثل ورا در بر دارند بوجود می آیند. از این رو معمولاً محل نزول باران اسیدی دورتر از منبع آلاینده ها می باشد. باران اسیدی یک مشکل آلودگی است که به علت حمل دوربرد آلاینده های هوا توسط باد حد ومرز جغرافیایی نمی شناسد.

منابع تولیدی دی اکسید گوگرد:

بطور کلی در مقیاس جهانی بیشتر بوسیله آتشفشانها و توسط اکسایش گازهای گوگرد حاصل از تجزیه گیاهان تویلد می شود. این دی اکسید گوگرد طبیعی معمولاً در قسمتهای بالای جو انتشار می یابد. بنابراین غلظت آن در هوای پاکیزه ناچیز می باشد. منبع عمده تولید ناشی از فعالیتهای انسانی احتراق زغال سنگ می باشد.

منابع تولید اکسیدهای نیتروژن:

در هوای غیر آلوده به مقدار کم در اثر ترکیب اکسیژن و نیتروژن موجود در هوا هنگام رعد و برق، وجود دارد و همچنین مقداری هم از رها شدن اکسیدهای نیتروژن از منابع زیستی حاصل می شود، اما که به عنوان آلاینده جوی محسوب می شود. از نیروگاهها و دود اگزوز خودروها ناشی می شود.

تأثیر روی گیاهان و جنگلها:

تأثیر باران اسیدی بر روی جنگلها و محصولات کشاورزی را به دشواری می توان تعیین کرد. ولی با این وجود بررسیهای آزمایشگاهی حاکی زا این هستند که گیاهان زراعی رشد یافته در شرایط بارانهای اسیدی رفتار متفاوتی نشان می دهند. محصولات برخی افزایش یافته و محصولات گروهی کاهش می یابد.

آلودگی هوا اثرات بدی روی درختان دارد. اسیدی شدن خاک، مواد غذایی موجود در آن را شسته و از بین یم برد. باران اسیدی که در جنگلها می ریزد ازن و سایر اکسنده های هوا، که درختان جنگلی در معرض آنها قرار دارند تأثیر نا مطلوبی روی درختان و پوشش گیاهی می گذارد و این تأثیرات نامطلوب وقتی با خشکسالی، دمای بالا و بیماری و... همراه باشد، ممکن است باعث خشک شدن درختان شود.

جنگلهای ارتفاعات بالا بیش از همه تحت تأثیر ریزش باران اسیدی هستند. قدرت اسیدی در مه و شبنم بیش از باران است زیرا در مه و شبنم آبی که موجب رقیق شدن اسید شود، کمتر است. درختان برگ ریز که با باران اسیدی آسیب می بینند، به تدریج برگهای خود را از بالا به پایین از دست می دهند و اکثر برگهای خشک شده در بهار بعدی تجدید نمی شود.

بعضی از اثرات مهم باران اسیدی که « فومارو» در سال 1997 نیز به آنها اشاره کرده است عبارتند از:

تخریب جنگلها: ریختن برگها، تخریب ریشه توسط باکتریها، کاهش روند رشد، تقلیل میزان محصول دهی، کم شدن قدرت حیات.

خطرناک برای دریاچه ها: مرگ صدها گونه زیستی.

تسریع در خوردگی مواد: خوردگی وسایل نقلیه و بناهای تاریخی.

درخت و جنگل:

درختان نه تنها موجب زیبایی و سرسبزی طبیعت می شند بلکه با جذب گاز کربنیک و ایجاد اکسیژن هوای مورد نیاز ما را تصفیه می کنند. ما برای ادامه زندگی هر لحظه به اکسیژن هوا نیاز داریم. اکنون که هوای شهرهای ما بدلیل زیادی جمعیت و رفت و آمد وسایل نقلیه و ایجاد کارخانجات آلوده است به وجود درختان و جنگلها بسیار نیازمندیم.

درختان نه تنها سبب پاکی هوا می شوند بلکه در نگاه داشت آبهای زیر زمینی و جلوگیری از فرسایش خاک نقش اساسی دارند. درخت و جنگل موجب می شوند که سیل راه نیفتد. پرندگان برای ساختنآشیانه خود به درختان نیاز دارند. بسیاری از آنان بر روی زمینی که پوشش گیاهی ندارد لانه نمی سازند. بسیاری از جانواران که اهلی نیستند، جنگل را زیستگاه و پناهگاه خودمی دانند. اگر ما درخت و جنگل نداشته باشیم ریشه های اصلی حیات خود و حیوانات را قطع کرده ایم. مقدار جنگل در کشور ما کم است. همین مقدار کم هم در حال تخریب است.

نقش جنگلها ومراتع در مبارزه با آلودگی هوا

آلودگی هوا چه در ماطق شهری بوسیله وسایل دودزا و کارخانجات و سایر منابع آلوده کننده و چه در مناطق بیابانی در اثر حرکت و جابجایی ماسه ها و گرد و غبار بوسیله باد وجود دارد.

مواد سمی موجود در هوای شهرها فقط از لوله اگزوز ماشین ها و یا دودکش کارخانه های داخل شهر خارج نمی شود. بلکه بادهایی که از اطراف می وزند سبب می گردند که گرد و غبار و گازهای کارخانه های اطراف را هم وارد شهر نمایند و به غلظت مواد سمی هوای منطقه مسکونی بیافزاید درختان در جلوگیری و کاهش آلودگی هوا که در بالا ذکر شد نقش اساسی دارند.

طبق بررسیهای دانشمندان روسیه درختان کاج، گردو، بلوط، فندق، اوکالیپتوس، ارس، افرابید، زبان گنجشک از خود موادی در هوا بخش می کنند که باعث از بین رفتن بسیاری از باکتریها و قارچ های تک سلولی و برخی از حشرات مضر می شود.

این ماده ( فینوسینه) نامیده می شود.

از دیگر اهمیت جنگل به اختصار می توان موارد زیر را نام برد.

1. تأثیر جنگل و مراتع در مبارزه با فرسایش و حفظ و تولید خاک

2. اهمیت جنگل در جلوگیری از سروصدای محیط

3. اهمیت جنگل و فضای سبز به عنوان تفریحگاه برای انسان

4. اهمیت جنگل در تلطیف هوا

5. نقش اقتصادی جنگل

6. استفاده از محصولات جنگل ها و مراتع در تولید مواد دارویی و صنعتی (فرعی)

جنگل:

دیر زمانی است که واژه کالای سبز در کنار طلای سیاه در جهان طنین افکنده است.

v جنگل های جهان:

مساحت جنگل های موجود در جهان را نزدیک به 4 میلیارد هکتار یعنی 29% کل خشکی برآورد می نمایند. دو سوم آن در نیمکره شمالی و یک سوم آن در نیمکره جنوبی

- آمریکای لاتین با 890 میلیون هکتار بیشترین سطح جنگل را دارد.

- اقیانوسیه با 86 میلیون هکتار کمترین سطح جنگل را دارد.

- منطقه آسیا 535 میلیون هکتار جنگل که مقام ششم را در سطح جهان نسبت به وسعتش دارد.

v جنگلهای ایران و ویژگیها و موفقیت آنها:

مساحت جنگلهای ایران حدود 12 میلیون هکتار است که معادل 3/7 درصد مساحت کشوراست.

در گذشته نه چندان دور مساحت جنگلهای ایران به 18 میلیون هکتار می رسید.

عوامل تخریب جنگلها:

1. افزایش جمعیت

2. توسعه شهرها

3. توسعه صنایع و کارخانجات

4. تجاور و تخریب

تمام جنگلها ارزش صنعتی ندارند و آنچه که به عنوان تولید چوب و تأمین مصارف صنعتی قابل بهره برداری می باشد همان جنگلهای شمال کشور است.

جنگلهای سایر نقاط کشور نیز از نظر حفاظت خاک، تغذیه دام، تلطیف هوا و تنظیم رطوبت نسبی محیط و نفوذ پذیری آب و زیستگاه حیوانات وحشی از اهمیت زیادی برخوردارند.

مناطق جنگلی ایران عبارتند از:

1. جنگلهای شمال 9/1 میلیون هکتار

2.جنگلهای منطقه ارسباران و زاگرس 5/5 میلیون هکتار

3.جنگلهای ارس 2/1 میلیون هکتار

4. جنگلهای پسته 4/2 میلیون هکتار

5. جنگلهای منطقه گرمسیری و سواحل 1 میلیون هکتار

جمع 12 میلیون هکتار

جنگلهای شمال ایران:

جنگلهای شمال که در استانهای گیلان و مازندران در دامنه های شمالی سلسله جبال البرز قرار دارند به برکت رطوبت ناشی از دریای خزر رشد و تکامل یافته اند.

این جنگل ها به صورت نواری به طول تقریبی 900 کیلو متر و مساحتی حدود 9/1 میلیون هکتار را می پوشاند. در سی سال قبل 4/3 میلیون هکتار بوده که با توجه به تخریب سالیانه به نصف کاهش یافته است. چنانچه این روندتخریب ادامه یابد به جرأت می توان گفت که جنگل های باقی مانده در طی 20تا30 سال آینده از بین خواهد رفت در نتیجه رودخانه های منطقه سیلابی و فصلی شده است.

کشاورزی و دامپروری در خطر نابودی قرار گرفته، صنایع چوب نابود و در مجموع اوضاع اقتصادی و اجتماعی استانهای گیلان و مازندران در هم خواهد ریخت که اثرات سوئی در وضع اجتماعی- اقتصادی مملکت خواهد داشت.

زباله

زباله یکی از چیزهایی هستند که هوا آب و زمین را آلوده می کنند. زباله ها همان مواد زاید دور ریختنی هستند. همه ما مواد زاید فراونی تولید می کنیم. مثل پس مانده غذا و خوراکیها، اسباب بازی شکسته، لباسکهنه و قدیمی، وسایل به درد نخور خانه، حتی شیشه های مربا ونوشابه در شیشه شیر، قوطی کنسرو و کمپوت، پاکت نایلونی پفک و چیپس، کاغذ آدامس و شکلات، روزنامه و دفترچه، جعبه شیرینی و کادو و سایر زباله های دیگر.

می دانید چه کارهای دشوار و سختی انجام شده و چقدر انرژی و مواد زمین مصرف شده است تا این کالاها و اجناس تولید شوند و به دست من و شما برسند؟ اما با بی توجهی انها را تلف می کنیم و دور می ریزیم در حالیکه به راحتی می توانیم با روش های ناسب این انرژی و مواد زمین را به آن برگردانیم.

زباله ها باید با روش درست جمع آوری شوند و با روش درست دفن یا سوزانده شوند و یا در کارخانه های مخصوص دوباره استفاده شوند. در این کارخانه ها از زباله ها می توانند شیشه، کاغذ و مقوا، پلاستیک و کود درست کنند.

پخش شدن زباله ها در خانه و اطراف آن و در محل کار و زندگی موجب جمع شدن پشه و مگس، سوسک ، موش و سایر حیوانات موذی و پخش شدن بوی نامطبوع و گازهای سمی در هوا می شود. سوزاندن زباله ها رد محیط های باز موجب آلودگی هوا و انتشار بیماریها می شود.

زباله ها باید در ظرفهای دردار و کیسه های محکم جمع شوند و فوراً به محل های مخصوص دفن و یا سوزاندن و یا به کارخانه ها برای استفاده مجدد برده شوند.

مطالب دیگر اخبار و مقالات محیط زیستی
آلودگی آب شرب و اهمیت تصفیه آبفاضلابفناوری نانوآب شیرین کن roکلر زنی آب آشامیدنی

دفتر کرج: چهارراه طالقانی- طالقانی جنوبی جنب سینما سپنتا پلاک 5 طبقه دوم .

تلفن: 32719530 (026)       همراه: 09124637566       کدپستی: 3133946114       فکس: 32776169(026)