شرکت مهندسی ایمن آب زیست
طراح و مجری سیستم های تصفیه آب و تصفیه فاضلاب
02632719530

در مهندسی محیط زیست برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست از فرآیند اکتیو کردن لجن ، فیلترهای ریز ، فیلترهای ریز زیستی ، حوضچه های اکسید اسیون ، بازیافت بی هوازی ، واحدهای ترکیبی و واکنشهای بیوگاز بطور گسترده ای در تکنولوژی های بازیافت پس ماند استفاده میشوند .

در میان تکنولوژی جدیدی که از دهه 1970 نمود پیدا کرده اند ، بیوتکنولوژی بیشترین توجه را به خود جلب کرده است و ثابت شده است که مستعد تولید عظیم ثروت و مؤثر در تمامی بخشهای اقتصادی است . پیش از این بیوتکنولوژی تأثیر بسزایی را در مراقبتهای بهداشتی داشته است که از آن جمله تولید و کنسرو کردن غذاها ، کشاورزی و جنگلداری ، حفظ محیط زیست و تولید مواد شیمیایی را میتوان نام برد . ( گاوریلسکو و چیستی2004 ) 
در بیوتکنولوژی یک ماده بیولوژیکی بمنظور بوجود آوردن یک محصول در دره شیمیایی استفاده میشود. در نتیجه افزایش علاقه مندی به این فرآیندهای بیوتکنولوژی ، مؤسسه و گروه های عملیاتی بسیاری بطور سوا بیوتکنولوژی را تعریف کرده اند . برخی تعاریف این فرآیند در ادامه آمده است (برمک 1988 ) 

بیوتکنولوژی بر اصل شاخه هایی از جمله بیوشیمی ، میکروبیولوژی ، ژنتیک ، جانور شناسی ، گیاه شناسی ، فیزیک ، مهندسی شیمی ، مهندسی مواد غذایی و غیره بنا شده است . بر اساس تعریف کارل ارکی که از این اصطلاح برای اولین بار در سال 1919 استفاده کرد ، بیوتکنولوژی فرآیندی است که در آن مواد خام بوسیله ارگانیسم های زنده به تولیداتی نو تبدیل میشود .
فدراسیون اروپایی بیوتکنولوژی تعریفی را برای بیوتکنولوژی ارائه داد . دراین تعریف ، بیوتکنولوژی در تلفیقی از علوم طبیعی و مهندسی است که استفاده از ارگانیسم ها ، سلول ها ، و بخشهایی از آنها و سنجش مولکولی را در زمینه تولیدات و خدمات میسر میکند.
ویژگی چند شاخه بودن بیوتکنولوژی در این تعریف مورد تأکید قرار گرفته است .
تعریف دیگر بیوتکنولوژی در سال 2004 در گزارش OECDداده شده است . بر اساس این گزارش بیوتکنولوژی کاربرد علم و تکنولوژی در ارگانیسم های زنده ای همچون بخشها و تولیدات و مدلهای آنها است تا بتوانند مواد زنده و غیر زنده بمنظور تولید دانش ، کالاها و خدمات تغییر دهد . منظور از ارگانیسم های زنده در این تعریف میکروارگانیسم ، آنزیم ها ، سلولهای گیاهان و حیوانات است. در این تعریف اصطلاح " کالاها " بمعنی محصولات صنعتی از جمله مواد غذایی ، نوشیدنی ها ، دارو و مواد بیوشیمیایی است و اصطلاح "خدمات " بنحوه برخورد با آلودگی محیط زیست اشاره دارد .
در مبحث استفاده از بیوتکنولوژی بمنظور تصفیه کردن مواد پس مانده ، تعریف مناسبتری از بیوتکنولوژی در گزارش OECD است. بیوتکنولوژی بعنوان تخمیر با استفاده از واکنش گرهای زیستی ، فرآیندهای زیستی ، پالایش زیستی ، تخمیر زیستی ، گوگرد زدایی زیستی ، bioremediation ، فیلترینگ زیستی ، phytoremediation تعریف شده است . 
روشهای پرهزینه و دشواری برای خودداری از آلودگی محیط زیست و عملیات پس ماندها لازم است به همین دلیل مطالعات تحقیقاتی بطور پیوسته بر روی فرآیندهای نو انجام شده است . در میان این مطالعات تحقیقاتی فرآیندهای میکروبیولوژی یکی از جالبترین مباحث است اهداف اینگونه فرآیندها ، تجزیه پس ماندها و ایجاد محصولات جدید است . ارگانیسم های زنده ای که در این روش از آنها استفاده شده است ، مخمرها ، باکتریها ، قارچها و جلبکها هستند . محصولات و فرآیندهای مواد پس مانده ای که از طریق این روش بدست آمده اند بسیار متفاوت هستند و در کشورهای مختلف بشکل متنوعی دیده شده اند (اکتان 1983 ، بویوکگونگور 1983 ، بویولگونگور1992 ) 
بیوتکنولوژی زمینه های کاربردی مختلفی دارد . از تصفیه پس ماندها تا درمان پزشکی سرطان . از میان فواید بیوتکنولوژی میتوان به محیط زیستی پاکیزه تر ، دستیابی به روشهای پیشرفته تشخیص و درمان پزشکی ، محصولات بهتر و به منابع انرژی جایگزین اشاره کرد. امروزه ، آلودگی محیط زیست یکی از مهمترین مشکلات در سراسر جهان است . بیوتکنولوژی روشهای تصفیه زیادی را برای غلبه بر مشکل آلودگی ارائه میکند . در این تحقیق ، از بین بردن پس ماندها بوسیله تصفیه بیوتکنولوژی عمیقاً ارزیابی شده و مثالهایی برای مطالعات روی تصفیه پس ماندها بوسیله فرآیندهای بیوتکنولوژی در مهندسی محیط زیست داده شده است . 
بیوتکنولوژی در محیط زیست 
تعادل طبیعی محیط زیست توسط فعالیتهای انسانی اتفاق می افتد . این روزها ، آلودگی محیط Dateriortaion آلودگی محیط زیست 
زیست مهمترین مشکل همه کشورهای دنیا است . آلودگی از ابتدای صنعتی شدن وجود داشت و هم راستا با افزایش سریع صنعتی شدن بعد از جنگ جهانی دوم رشد و نمو کرد . احتیاطها بعد از دهه 1970 بکار بسته شد تا از آلودگی جلوگیری کرده و آن را کاهش دهد. 
تکنولوژی با استفاده از روش های بیوتکنولوژی زمینه های کاربردی در تصفیه فاضلاب پیدا کرد و با استفاده از تکنیک های ترکیبی در مهندسی محیط زیست زمینه های کاربردی را در انهدام پس ماندهای جامعه پیدا کرد . روش های بیولوژیکی تصفیه نیز در آلودگی های صوتی نقش دارند. روشهایی که بر اساس بیوتکنولوژی در تصفیه فاضلاب هستند شامل اکتیو کردن لجن ، فیلترهای ریز ،حوضچه های اکسیداسیون ، فیلترهای زیستی و تصفیه بی هوازی میشوند . علاوه بر آن ، تکنیک های ترکیبی پسماند های جامد ، فیلترهای ریز زیستی و نمونه هایی از کاربردهای بیوتکنولوژی در محیط زیست هستند. در تمام این روشها پیدا کردن میکروارگانیسم های مناسبbiosorption که مواد ارگانیک را تجزیه و فرآیند تصفیه کردن را در شرایطی دلخواه کامل کند ضروری است .

*  پکیج تصفیه فاضلاب قادر است فاضلاب مراکز آلاینده  را تا حد آب زلال تصفیه نماید .

*موارد استفاده از آب تصفیه شده پکیج تصفیه فاضلاب :

آبیاری فضای سبز و کشاورزی-

استفاده مجدد در صنعت  و کارگاه بتون سازی-

پرورش ماهی و ....-

هر 1 مترمکعب فاضلاب می تواند 40 مترمکعب آبهای زیرزمینی را آلوده نماید.

- آلودگی خاک ناشی از پساب صنعتی می تواند عملکرد امراض انسانی را در جامعه فزونی بخشد.

-بدلیل کاهش منابع آب شیرین در کشورمان،استفاده مجدد از پساب تصفیه شده موثرترین راه حذف بحران کم آبی ست

 

در مصرف آب هوشمند باشیم

 بیوتکنولوژی در محیط زیست

مطالب دیگر اخبار و مقالات محیط زیستی
آلودگی آب شرب و اهمیت تصفیه آبفاضلابفناوری نانوآب شیرین کن roکلر زنی آب آشامیدنی

دفتر کرج: چهارراه طالقانی- طالقانی جنوبی جنب سینما سپنتا پلاک 5 طبقه دوم .

تلفن: 32719530 (026)       همراه: 09124637566       کدپستی: 3133946114       فکس: 32776169(026)