شرکت مهندسی ایمن آب زیست
طراح و مجری سیستم های تصفیه آب و تصفیه فاضلاب
02632719530

در مهندسی محیط زیست برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست از فرآیند اکتیو کردن لجن ، فیلترهای ریز ، فیلترهای ریز زیستی ، حوضچه های اکسید اسیون ، بازیافت بی هوازی ، واحدهای ترکیبی و واکنشهای بیوگاز بطور گسترده ای در تکنولوژی های بازیافت پس ماند استفاده میشوند .

در میان تکنولوژی جدیدی که از دهه 1970 نمود پیدا کرده اند ، بیوتکنولوژی بیشترین توجه را به خود جلب کرده است و ثابت شده است که مستعد تولید عظیم ثروت و مؤثر در تمامی بخشهای اقتصادی است . پیش از این بیوتکنولوژی تأثیر بسزایی را در مراقبتهای بهداشتی داشته است که از آن جمله تولید و کنسرو کردن غذاها ، کشاورزی و جنگلداری ، حفظ محیط زیست و تولید مواد شیمیایی را میتوان نام برد . ( گاوریلسکو و چیستی2004 ) 
در بیوتکنولوژی یک ماده بیولوژیکی بمنظور بوجود آوردن یک محصول در دره شیمیایی استفاده میشود. در نتیجه افزایش علاقه مندی به این فرآیندهای بیوتکنولوژی ، مؤسسه و گروههای عملیاتی بسیاری بطور جداگانه بیوتکنولوژی را تعریف کرده اند . برخی تعاریف این فرآیند در ادامه آمده است (برمک 1988 ) 

بیوتکنولوژی بر اساس شاخه هایی از جمله بیوشیمی ، میکروبیولوژی ، ژنتیک ، جانور شناسی ، گیاه شناسی ، فیزیک ، مهندسی شیمی ، مهندسی مواد غذایی و غیره بنا شده است . بر اساس تعریف کارل ارکی که از این اصطلاح برای اولین بار در سال 1919 استفاده کرد ، بیوتکنولوژی فرآیندی است که در آن مواد خام بوسیله ارگانیسم های زنده به تولیداتی جدید تبدیل میشود .
فدراسیون اروپایی بیوتکنولوژی تعریفی را برای بیوتکنولوژی ارائه داد . دراین تعریف ، بیوتکنولوژی در تلفیقی از علوم طبیعی و مهندسی است که استفاده از ارگانیسم ها ، سلول ها ، و بخشهایی از آنها و سنجش مولکولی را در زمینه تولیدات و خدمات میسر میکند.
ویژگی چند شاخه بودن بیوتکنولوژی در این تعریف مورد تأکید قرار گرفته است .
تعریف دیگر بیوتکنولوژی در سال 2004 در گزارش OECDداده شده است . بر اساس این گزارش بیوتکنولوژی کاربرد علم و تکنولوژی در ارگانیسم های زنده ای همچون بخشها و تولیدات و مدلهای آنها است تا بتوانند مواد زنده و غیر زنده بمنظور تولید دانش ، کالاها و خدمات تغییر دهد . منظور از ارگانیسم های زنده در این تعریف میکروارگانیسم ، آنزیم ها ، سلولهای گیاهان و حیوانات است. در این تعریف اصطلاح " کالاها " بمعنی محصولات صنعتی از جمله مواد غذایی ، نوشیدنیها ، دارو و مواد بیوشیمیایی است و اصطلاح "خدمات " بنحوه برخورد با آلودگی محیط زیست اشاره دارد .
در مبحث استفاده از بیوتکنولوژی بمنظور تصفیه کردن مواد پس مانده ، تعریف مناسبتری از بیوتکنولوژی در گزارش OECD است. بیوتکنولوژی بعنوان تخمیر با استفاده از واکنش گرهای زیستی ، فرآیندهای زیستی ، پالایش زیستی ، تخمیر زیستی ، گوگرد زدایی زیستی ، bioremediation ، فیلترینگ زیستی ، phytoremediation تعریف شده است . 
روشهای پرهزینه و دشواری برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و عملیات پس ماندها لازم است به همین دلیل مطالعات تحقیقاتی بطور پیوسته بر روی فرآیندهای نو انجام شده است . در میان این مطالعات تحقیقاتی فرآیندهای میکروبیولوژی یکی از جالبترین مباحث است اهداف اینگونه فرآیندها ، تجزیه پس ماندها و ایجاد محصولات جدید است . ارگانیسم های زنده ای که در این روش از آنها استفاده شده است ، مخمرها ، باکتریها ، قارچها و جلبکها هستند . محصولات و فرآیندهای مواد پس مانده ای که از طریق این روش بدست آمده اند بسیار متفاوت هستند و در کشورهای مختلف بشکل متنوعی دیده شده اند (اکتان 1983 ، بویوکگونگور 1983 ، بویولگونگور1992 ) 
بیوتکنولوژی زمینه های کاربردی مختلفی دارد . از تصفیه پس ماندها تا درمان پزشکی سرطان . از میان فواید بیوتکنولوژی میتوان به محیط زیستی پاکیزه تر ، دستیابی به روشهای پیشرفته تشخیص و درمان پزشکی ، محصولات بهتر و به منابع انرژی جایگزین اشاره کرد. امروزه ، آلودگی محیط زیست یکی از مهمترین مشکلات در سراسر جهان است . بیوتکنولوژی روشهای تصفیه زیادی را برای غلبه بر مشکل آلودگی ارائه میکند . در این تحقیق ، از بین بردن پس ماندها بوسیله تصفیه بیوتکنولوژی عمیقاً ارزیابی شده و مثالهایی برای مطالعات روی تصفیه پس ماندها بوسیله فرآیندهای بیوتکنولوژی در مهندسی محیط زیست داده شده است . 
بیوتکنولوژی در محیط زیست 
تعادل طبیعی محیط زیست توسط فعالیتهای انسانی اتفاق می افتد . این روزها ، آلودگی محیط Dateriortaion آلودگی محیط زیست 
زیست مهمترین مشکل همه کشورهای دنیا است . آلودگی از ابتدای صنعتی شدن وجود داشت و هم راستا با افزایش سریع صنعتی شدن بعد از جنگ جهانی دوم رشد و نمو کرد . احتیاطها بعد از دهه 1970 بکار بسته شد تا از آلودگی جلوگیری کرده و آن را کاهش دهد. 
تکنولوژی با استفاده از روشهای بیوتکنولوژی زمینه های کاربردی در تصفیه فاضلاب پیدا کرد و با استفاده از تکنیک های ترکیبی در مهندسی محیط زیست زمینه های کاربردی را در انهدام پس ماندهای جامعه پیدا کرد . روشهای بیولوژیکی تصفیه نیز در آلودگیهای صوتی نقش دارند. روشهایی که بر اساس بیوتکنولوژی در تصفیه فاضلاب هستند شامل اکتیو کردن لجن ، فیلترهای ریز ،حوضچه های اکسیداسیون ، فیلترهای زیستی و تصفیه بی هوازی میشوند . علاوه بر آن ، تکنیک های ترکیبی پس ماندهای جامد ، فیلترهای ریز زیستی و نمونه هایی از کاربردهای بیوتکنولوژی در محیط زیست هستند. در تمام این روشها پیدا کردن میکروارگانیسم های مناسبbiosorption که مواد ارگانیک را تجزیه و فرآیند تصفیه کردن را در شرایطی دلخواه کامل کند ضروری است .

 بیوتکنولوژی در محیط زیست

مطالب دیگر اخبار و مقالات محیط زیستی
آلودگی آب شرب و اهمیت تصفیه آبفاضلابفناوری نانوآب شیرین کن roکلر زنی آب آشامیدنی

دفتر کرج: چهارراه طالقانی- طالقانی جنوبی جنب سینما سپنتا پلاک 5 طبقه دوم .

تلفن: 32719530 (026)       همراه: 09124637566       کدپستی: 3133946114       فکس: 32776169(026)